if(yourself != world){change}
Yardım İletişim
Astroloji Astrolog Analizleri Kehanet Magazino Forum Danger Radio Astra.Today Yukarıdaki gibi

Gelecekte ara

Öğrenmek istediğiniz konularla ilgili anahtar kelimelerle arama yapın.
For:
Doğum Tarih ve Zaman

Doğum yeri
Modify Saat Dilimi: (Optional)

Include transits in house?

Where there natal correspondences be used