fly high for new horizons
אסטרולוגיה אסטרולוג ניתוח חיזוי Magazino @ כמו למעלה כך למטה

טרנזיטים

תוכנית זו מציגה את ההיבטים של transits של כל תאריך שאנחנו רוצים עם מגוון של עוצמות ולאחר מכן מראה את transits מן הלידה בתים.

החברים שלנו מעדיפים את זה כי כאשר הם מקבלים היבטים רבים, הם רוצים לדעת באיזה מהם לתת יותר תשומת לב ורלוונטיות.

תוכנית זו גלויה וניתנת לשימוש רק על ידי חברינו. כדי להפוך לחבר לחץ כאן!


Help us you help you!

or