2 u 4 a happy life
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΑΝΤΕΙΑ MAGAZINO @ Όπως πάνω έτσι και κάτω
40x427.jpg

Συναστρία Jay Z και Beyoncé

Ημερομηνία Δημοσίευσης:
2019-07-10 08:38:32 Από: admin. Index: Αστρολογία

Διάβασε για Jay Z και Beyoncé Πλήρης Ανάλυση Συναστρίας

Συναστρία
Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Πλήρης Ανάλυση Συναστρίας

Jay Z
04 / 12 / 1969
00:10:00
GMT: -5
Brooklyn US New York
73w56 40n39
Beyoncé
04 / 09 / 1981
10:00:00
GMT: -5
Houston US Texas
95w21 29n45

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Συναστρία είναι η Σύγκριση δύο Γενέθλιων Χαρτών με στόχο να βρεθούν οι ομοιότητες, τα κοινά ενδιαφέροντα και οι διαφορές μεταξύ δύο ανθρώπων. Αυτό γίνεται, τοποθετώντας τους πλανήτες του ενός στους Οίκους του άλλου. Έτσι, οι πλανήτες που αντιπροσωπεύουν ορισμένες συγκεκριμένες ιδιότητες ενός ατόμου, τοποθετημένοι στους Οίκους του άλλου, μας δείχνουν σε ποιο τομέα της ζωής θα αγγίξουν και θα επηρεάσουν το άλλο πρόσωπο. Από τη θέση αυτή, εξετάζουμε επίσης και τις όψεις που σχηματίζονται μεταξύ των πλανητών των δύο χαρτών, και αυτό θα μας βοηθήσει στο να καταλάβουμε, αν επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά μεταξύ τους, σε ποια σημεία συμφωνούν, σε ποια διαφωνούν και κατά πόσο τελικά, μπορούν να κάνουν σχέση ευτυχισμένη και με διάρκεια. Όταν η Συναστρία γίνεται για μια σχέση που έχει ήδη ξεκινήσει, είναι περισσότερο χρήσιμη όταν διαβάζεται από κοινού και από τα δύο άτομα που αποτελούν αυτή τη σχέση, γιατί έτσι, θα καταλάβουν καλύτερα ο ένας τον άλλο, θα δεχτούν και θα αποδεχτούν και τα θετικά αλλά και τις αδυναμίες τόσο τις δικές τους όσο και του συντρόφου τους και έτσι, ακόμα και οι δυσαρμονικές όψεις μεταξύ των χαρτών τους, μπορούν να μετατραπούν μέσω της κατανόησης, της αγάπης και της ισχυρής τους θέλησης, σε όπλο υπέρ αυτών και της σχέσης τους. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος της Συναστρίας και κάτω από αυτό το πρίσμα σας παροτρύνω να τη διαβάσετε.

* * *

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ωροσκόπος Παρθένος Jay Z στο ίδιο ζώδιο με Ήλιος Παρθένος Beyoncé

Η θέση αυτή βοηθάει και εξομαλύνει το θέμα της προσωπικής συμπεριφοράς μεταξύ των μελών αυτής της σχέσης. Πιο συγκεκριμένα, το μέλος Jay Z δεν θα 'βγάζει' πάνω στο μέλος Beyoncé την αρνητική πλευρά του χαρακτήρα του ή με άλλα λόγια, δε θα ξεσπάει τα απωθημένα του πάνω στο μέλος Beyoncé. Αντίθετα με τη βοήθεια του μέλους Beyoncé θα τα συνειδητοποιεί, και με αυτόν τον τρόπο θα βελτιώνεται σαν άτομο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΡΕΘΗΚΑΝ 1 ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αρκετά ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι αρκετά από μόνα τους για να βγάλουμε οριστικά και ασφαλή συμπεράσματα. Θα πρέπει να μελετηθούν προσεχτικά όλα τα παρακάτω για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σχετικά ασφαλή συμπεράσματα.

* * *

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Jay Z ΑΕΡΑΣ - Beyoncé ΑΕΡΑΣ

Τα πηγαίνουν θαυμάσια, τουλάχιστον στην αρχή, καθώς είναι ιδεαλιστές και δεν αφήνουν τη σχέση τους να βαλτώσει. Αλλά στην πορεία, ο κόσμος των ιδεών μπορεί να λειτουργήσει παρεμποδιστικά.

* * *

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Jay Z ΣΤΑΘΕΡΑ - Beyoncé ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΑ

Ο παρορμητισμός του μέλους Beyoncé δείχνει το δρόμο. Η σταθερότητα του μέλους Jay Z βάζει την επιμονή και τη δύναμη για να τον διανύσουν. Σε γενικές γραμμές ταιριάζουν, αλλά αν υπάρχουν αρκετές δυσαρμονικές όψεις μεταξύ των πλανητών τους, το μέλος Jay Z θα αισθανθεί ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να ακολουθήσει τους ρυθμούς του μέλους Beyoncé, ενώ το μέλος Beyoncé θα βρίσκει το μέλος Jay Z τεμπέλη και αναβλητικό.

* * *

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

0.00 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Εξάγωνο Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Χείρων και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


0.01 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Ημιεξάγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Semisextile Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Δίας και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


0.02 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.02 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ερμής Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Ερμής σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική.


0.04 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Πέμπτο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Quintile Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Αφροδίτη και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.04 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Τρίγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Κέρδος Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Αφροδίτη και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


0.08 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Εστία Beyoncé Ημιεξάγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Semisextile Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Εστία σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


0.08 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Σύνοδος Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


0.09 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Πλούτωνας Beyoncé Δισπέμπτο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Biquintile Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Πλούτωνας σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα.


0.09 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ήλιος Beyoncé Τετράγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Πρόβλημα Ενέργεια Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Είναι πολύ δύσκολο για τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή τη συναστρία, να εναρμονίσουν τις ενέργειές τους και να παράγουν κάποιο ωφέλιμο έργο. Ο καθένας βλέπει την πραγματικότητα μέσα από τη δική του, υποκειμενική, σκοπιά, που είναι εντελώς ξένη προς τη σκοπιά του άλλου. Έτσι αδυνατούν να βρουν κοινά σημεία αναφοράς. Συνήθως αναπτύσσουν ένα ισχυρό αρνητικό μαγνητισμό. Κάθε φορά που ο ένας εκφράζεται ελεύθερα και Είναι ο εαυτός του, αποτελεί απειλή για τον άλλο, με αποτέλεσμα τα άτομα να φτάνουν εύκολα σε διαπληκτισμούς και εγωιστικές αντιπαραθέσεις. Μια τέτοια σχέση γίνεται, συχνά, πολύ βασανιστική και καταπιεστική και για τους δύο. Η δυσαρμονία που αναπτύσσεται μεταξύ τους, αντανακλάται και στους τρίτους, οι οποίοι γενικά αποφεύγουν τις επαφές με αυτό το ζευγάρι. Οι άνθρωποι με αυτή την όψη, αντιμετωπίζουν μια μεγάλη δυσκολία στο να "ταυτιστούν". Οι συνειδητές τους προσωπικότητες συγκρούονται έντονα κι έτσι οι ίδιοι αδυνατούν να λειτουργήσουν θετικά κατά τη διάρκεια της μέρας σε αισθηματικό, επαγγελματικό, φιλικό ή άλλο επίπεδο. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά ζευγάρια με αυτή την όψη και αυτό εξηγείται επειδή αυτά τα ζευγάρια λειτουργούν περισσότερο σε συναισθηματική ή σεξουαλική βάση και είναι μαζί κυρίως τη νύχτα. Την ημέρα αποφεύγουν έντεχνα τη συμβίωση. Η όψη αυτή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνα χάσματα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ταυτόχρονα όμως μπορεί να τους ανοίξει και μοναδικές προοπτικές ολοκλήρωσης κι εξέλιξης. Το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουν, εξαρτάται από την ωριμότητα και την αυτεπίγνωση των ίδιων των μελών της σχέσης.


0.12 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Ημιεξάγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Semisextile Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Σελήνη και Ήρα σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


0.12 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Ημιτετράγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Κρόνος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


0.13 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Άρης Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Sesquiquadrate Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Άρης σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


0.13 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ερμής Beyoncé Αντίθεση Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Αντίθεση Διαύγεια Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Χείρων και Ερμής σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική.


0.15 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Δίας Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Δίας σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


0.15 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


0.20 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ήλιος Beyoncé Χιαστί Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Inconjunct Ενέργεια Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Δήμητρα και Ήλιος σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


0.21 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Εξάγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Όφελος Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Εστία και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


0.21 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Σύνοδος Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Συνάντηση Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Λίλιθ και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


0.22 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Δισπέμπτο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Biquintile Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Δήμητρα και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.22 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Sesquiquadrate Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Ουρανός και Χείρων σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


0.27 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Ημιεξάγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Semisextile Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Αφροδίτη και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


0.28 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Ημιεξάγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Semisextile Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Ποσειδώνας και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


0.29 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


0.32 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Δισπέμπτο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Biquintile Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


0.33 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Πέμπτο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Σελήνη σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


0.33 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ποσειδώνας Beyoncé Σύνοδος Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Συνάντηση Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή δημιουργεί μια παράξενη μορφή επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα. Αχρηστεύει, κατά κάποιο τρόπο, την λογική τους και την αντικαθιστά με μια υπεραισθητική αντίληψη. Ωθεί, παράλληλα, τους δύο σε έντονα πνευματικές αναζητήσεις. Υποκινητής αυτών των καταστάσεων είναι συνήθως, ο εκπρόσωπος του Ποσειδώνα. Αυτός θεωρεί ότι ο τρόπος σκέψης εκείνου που έχει τον Ερμή βασίζεται σε έναν στείρο και ρηχό ορθολογισμό, τον οποίο ο ίδιος οφείλει να καταπολεμήσει. Αρχίζει λοιπόν, να μιλάει αλληγορικά ή χωρίς ειρμό στο σύντροφό του. Ο τελευταίος παίρνει τα λόγια του κατά γράμμα και καταλήγει έτσι, στο να αποπροσανατολίζεται διανοητικά. Οι δυο τους μπορεί να συνομιλούν επί ώρες, χωρίς να βγάζουν κάποιο συγκεκριμένο συμπέρασμα (ή, στη χειρότερη περίπτωση, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν το ίδιο το θέμα της συζήτησής τους). Ακούν, μάλλον, αυτό που θέλουν να ακούσουν, παρά αυτό που ο σύντροφός τους επιθυμεί να τους μεταβιβάσει. Εξιδανικεύουν καταστάσεις και συχνά φτάνουν στο σημείο να λένε ψέματα ο ένας στον άλλο. Ενδέχεται να επικοινωνούν μεταξύ τους με έναν σχεδόν τηλεπαθητικό τρόπο. Θα αναπτύξουν, πάντως, τη φαντασία τους και θα αποκτήσουν πολλές εμπνεύσεις. Ίσως ενδιαφερθούν έντονα για ζητήματα όπως η ποίησης, η μεταφυσική, η παραψυχολογία και η θρησκεία.


0.34 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Sesquiquadrate Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Κρόνος και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.34 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ερμής Beyoncé Χιαστί Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Inconjunct Διαύγεια Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Κρόνος και Ερμής σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική.


0.35 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Άρης Beyoncé Χιαστί Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Inconjunct Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Κορυφή και Άρης σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


0.42 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Αντίθεση Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Αντίθεση Part Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Δήμητρα και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


0.44 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Χιαστί Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Inconjunct Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Λίλιθ και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


0.46 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Χιαστί Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Inconjunct Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Ήρα και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


0.48 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Ημιεξάγωνο Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Semisextile Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Κρόνος και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


0.50 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Δίας Beyoncé Εξάγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Όφελος Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή είναι μια πολύ θετική όψη. Αν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να προσφέρει στα άτομα μεγάλες ικανοποιήσεις (κυρίως στον πνευματικό τομέα). Είναι ιδανική όψη για τις φιλικές σχέσεις. Μπορεί όμως να αποδειχθεί και πολύ χρήσιμη και στα ζευγάρια. Εκείνος που έχει το Δία θα προσπαθήσει να αναπτύξει σε όλα τα επίπεδα, εκείνον που έχει τον Ήλιο. Ο δεύτερος είναι πιθανόν ότι θα προβάλλει αρχικά κάποιες αντιστάσεις. Στη συνέχεια, όμως, θα δει ότι οι ενέργειες του άλλου τον ευεργετούν και τότε θα συνεργαστεί πρόθυμα μαζί του. Κάτω από την επήρεια αυτής της όψης, τα άτομα είναι πιθανόν να αναπτύξουν μια φιλοσοφική αντίληψη για τα πράγματα. Θα τείνουν πάντως, στο να συζητούν θέματα υψηλού πνευματικού περιεχομένου. Ίσως τους γεννηθεί η επιθυμία να ταξιδέψουν μαζί. Θα τα διακρίνει αμοιβαία συμπάθεια και εμπιστοσύνη. Μέσα από αυτή τη σχέση θα αποκτήσουν μια πιο χαρούμενη και αισιόδοξη διάθεση. Θα δημιουργήσουν έτσι προϋποθέσεις για να πετύχουν στη ζωή τους.


0.51 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Τρίγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Κέρδος Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ποσειδώνας και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


0.53 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Τρίγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Κέρδος Part Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ήλιος και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


0.55 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ποσειδώνας Beyoncé Εξάγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Όφελος Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δώσει στα άτομα τη δύναμη να αγωνίζονται με σθένος για τα ιδανικά τους και την ικανότητα να συντονίζονται τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Αρχικά όμως ενδέχεται, να προξενήσει κάποια προβλήματα ανάμεσά τους. Ο εκπρόσωπος του Ποσειδώνα ίσως αναστατωθεί από τις επιθετικές τάσεις εκείνου που έχει τον Άρη και αναπτύξει απέναντί του μια συμπεριφορά επίπλαστης ευαισθησίας, για να τον συγκινήσει. Ο δεύτερος από την πλευρά του, ίσως μπερδευτεί με την τακτική που ακολουθεί ο πρώτος και αρχίσει να σπαταλά την ενέργειά του σε μη παραγωγικές δραστηριότητες. Χρειάζεται να κάνουν πρώτα οι δυο τους μια προσπάθεια για να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο. Μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι τους συνδέουν πολλά κοινά στοιχεία και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να πραγματοποιήσουν από κοινού τα οράματά τους. Η όψη αυτή ωθεί τα άτομα στην καλλιτεχνία, τη μεταφυσική, την παραψυχολογία και το διαλογισμό. Χαρίζει πλούσια φαντασία και δίνει αρκετές ευαισθησίες.


0.56 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ήλιος Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Ήλιος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


0.57 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ουρανός Beyoncé Σύνοδος Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Συνάντηση Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Ουρανός σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


0.59 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Δισπέμπτο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Biquintile Part Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


0.59 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Πέμπτο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Quintile Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


0.60 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Πέμπτο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Quintile Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Ποσειδώνας και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.61 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Πέμπτο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Quintile Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Ήλιος και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


0.61 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Δίας Beyoncé Τρίγωνο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Κέρδος Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δήμητρα και Δίας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


0.62 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Σελήνη Beyoncé Τετράγωνο Άρης Jay Z

Διάθεση Beyoncé Πρόβλημα Σώμα Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του ενός και στον παρορμητισμό του άλλου. Τα άτομα εμπλέκονται εδώ, πολύ έντονα στον ψυχικό τομέα. Συνήθως εκείνος που έχει τον Άρη διεγείρει, ακατάπαυστα, με τη συμπεριφορά του το συναισθηματισμό εκείνου που έχει τη Σελήνη. Ο δεύτερος αδυνατεί έτσι, να ενεργήσει αντικειμενικά και απερίσκεπτα. Πληγώνονται εύκολα οι ευαισθησίες του και προσπαθεί απεγνωσμένα να αμυνθεί. Η προσπάθειά του αυτή εκδηλώνεται κάπως σπασμωδικά: μοιάζει να έχει θυμώσει χωρίς αιτία: Ο εκπρόσωπος του Άρη δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό το θυμό και αντιδρά με επιθετικό τρόπο! Οι δυο τους αναστατώνονται εύκολα και καταλήγουν συχνά σε βίαιες διενέξεις. Απαιτείται μεγάλη ωριμότητα για να ελεγχθούν οι τάσεις οξύτητας, που δημιουργεί αυτή η όψη. Τα άτομα θα πρέπει να αποφεύγουν τα θέματα εκείνα που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Το ζευγάρι θα ήταν σκόπιμο να δίνει διέξοδο στις εντάσεις του μέσα από τη σεξουαλικότητα (που αναπτύσσεται έντονη εδώ).


0.64 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Λίλιθ Beyoncé Εξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Όφελος Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


0.65 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Εστία Beyoncé Ημιτετράγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Semisquare Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Αφροδίτη και Εστία σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


0.70 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Πέμπτο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Quintile Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Ερμής και Κρόνος σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


0.70 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Ημιτετράγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Semisquare Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Σελήνη και Σελήνη σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


0.71 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Πέμπτο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Quintile Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Λίλιθ και Δίας σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


0.72 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ουρανός Beyoncé Εξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Όφελος Πλούτος Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Κάτω από την επήρεια αυτής της όψης τα άτομα καλούνται να μεταμορφώσου, με έναν επαναστατικό τρόπο, την κοινωνία. Ακόμη και η ίδια η σχέση τους οφείλει να απαρνηθεί τον καθαρά ιδιωτικό της χαρακτήρα και να ενταχθεί στα πλαίσια αυτού του κινήματος. Τα άτομα διευρύνουν εδώ τη συνείδησή τους μέσα από το δρόμο της σεξουαλικότητας.


0.74 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Ημιεξάγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Semisextile Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


0.76 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Χιαστί Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Inconjunct Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Κορυφή και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


0.77 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Πέμπτο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Quintile Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Ουρανός σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


0.78 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Ημιτετράγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Semisquare Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


0.78 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Δήμητρα Beyoncé Αντίθεση Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Αντίθεση Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Δήμητρα σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.79 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Άρης Beyoncé Τρίγωνο Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Κέρδος Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Χείρων και Άρης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


0.79 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Χείρων Beyoncé Τρίγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Κέρδος Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ήρα και Χείρων σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


0.82 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Εξάγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


0.83 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Σύνοδος Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Συνάντηση Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Εστία και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


0.84 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ήλιος Beyoncé Ημιτετράγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Semisquare Ενέργεια Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Δίας και Ήλιος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


0.84 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Ημιτετράγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Semisquare Part Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


0.85 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Πέμπτο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Ήρα σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


0.85 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Ημιεξάγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Semisextile Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Ερμής και Σελήνη σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


0.86 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Δήμητρα Beyoncé Τρίγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Κέρδος Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


0.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Ημιτετράγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Semisquare Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Εστία και Κρόνος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


0.90 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Πλούτωνας Beyoncé Εξάγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δώσει μεγάλες αναλυτικές ικανότητες και αυτεπίγνωση στα μέλη της σχέσης. Αρχικά, όμως, είναι πιθανόν να προκαλέσει κάποιες εντάσεις ανάμεσά τους. Ο εκπρόσωπος του Πλούτωνα ενδέχεται να θελήσει να επιβάλει τις απόψεις του στον εκπρόσωπο του Ερμή, κάνοντας μάλιστα χρήση και κάποιων ψυχολογικών παιχνιδιών. Η σχέση θα χρωματιστεί, τότε, με καχυποψία και δυσπιστία. Μόνο σε ένα δεύτερο στάδιο και αφού τα άτομα κάνουν μια προσπάθεια για να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, θα συνειδητοποιήσουν ότι οι αντιλήψεις τους όχι μόνο δεν είναι αντίθετες, αλλά ότι αλληλοσυμπληρώνονται κιόλας. Αυτόματα, οι δυο τους θ' αρχίσουν να επικοινωνούν πιο φυσικά και αβίαστα. Μέσα από τις συζητήσεις τους θα φέρνουν στην επιφάνεια τις πιο κρυφές πτυχές του εαυτού τους. Θα κατανοήσουν τα βαθύτερα κίνητρά τους και θα ισχυροποιούν τους διανοητικούς τους μηχανισμούς. Με το πέρασμα του χρόνου οι δυο τους θα αποκτήσουν έναν εντελώς καινούργιο (και περισσότερο ολοκληρωμένο) τρόπο σκέψης.


0.94 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Άρης Beyoncé Αντίθεση Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Άρης σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


0.97 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


0.97 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Πλούτωνας Beyoncé Τετράγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Πρόβλημα Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ήρα και Πλούτωνας σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα.


0.99 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 7 στα 7 ******* Πάρα πολύ Δυνατή.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Εξάγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Αφροδίτη και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


1.00 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Αφροδίτη Beyoncé Ημιεξάγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Semisextile Απόλαυση Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Αφροδίτη σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση.


1.00 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Sesquiquadrate Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


1.00 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Αφροδίτη Beyoncé Τρίγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Κέρδος Απόλαυση Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Αφροδίτη σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση.


1.00 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Κρόνος Beyoncé Σύνοδος Ουρανός Jay Z

Χρόνος Beyoncé Συνάντηση Αλλαγή Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι συγκρούονται εδώ οι συντηρητικές τάσεις του ενός με τις επαναστατικές τάσεις του άλλου. Είναι μια όψη ικανή να προκαλέσει μεγάλη ένταση σε μια σχέση. Ο εκπρόσωπος του Ουρανού δείχνει ριζοσπαστικές διαθέσεις και επιχειρεί να εισαγάγει πολύ πρωτότυπα και αυθεντικά στοιχεία στην κοινή τους ζωή. Ο εκπρόσωπος του Κρόνου όμως, θα απορρίπτει κάθε καινοτομία και θα λειτουργεί σαν τροχοπέδη απέναντι στις πρωτοβουλίες του πρώτου. Τα άτομα φτάνουν συχνά, έτσι, σε βίαιες συγκρούσεις. Μια τέτοια σχέση δεν θα μπορέσει να επιβιώσει αν τα μέλη της δεν δείξουν μεγάλη ανοχή και κατανόηση το ένα απέναντι στο άλλο.


1.03 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κορυφή Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Sesquiquadrate Κορυφή Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Ήρα και Κορυφή σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


1.03 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Ημιτετράγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Semisquare Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ουρανός και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


1.06 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Ουρανός σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


1.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Μεσουράνημα Beyoncé Ημιεξάγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Semisextile Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


1.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Χιαστί Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Inconjunct Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Ερμής και Χείρων σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


1.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ωροσκόπος Beyoncé Ημιεξάγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Semisextile Εσείς Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Πρώτος Οίκος σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.


1.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Μεσουράνημα Beyoncé Εξάγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Όφελος Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


1.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Ωροσκόπος Beyoncé Τρίγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Κέρδος Εσείς Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Πρώτος Οίκος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.


1.08 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Πέμπτο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Quintile Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Ήρα σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


1.09 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Λίλιθ Beyoncé Σύνοδος Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Συνάντηση Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Ποσειδώνας και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


1.10 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Sesquiquadrate Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Ήρα σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


1.10 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Ημιτετράγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Semisquare Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Ήρα σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


1.10 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Εστία Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Sesquiquadrate Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Κορυφή και Εστία σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


1.12 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Πλούτωνας Beyoncé Τρίγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Κέρδος Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης ελέγχουν κάποιες κρυφές αλλά πολύ ισχυρές δυνάμεις. Τις δυνάμεις αυτές θα μπορούν να τις αντλούν από μέσα τους κάθε στιγμή που θα χρειάζεται να πλήξουν κάποιο στόχο. Η όψη αυτή δίνει στα άτομα μεγάλες ικανότητες αυτοσυγκέντρωσης και τα ωθεί στο να αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στο σκοπό τους. Μέσα από την κοινή τους δράση είναι ικανά να πετύχουν θεαματικές αλλαγές, τόσο στον ίδιο τον εαυτό τους, όσο και στο περιβάλλον τους. Συνήθως είναι αυτός που έχει τον Πλούτωνα εκείνος που εγείρει εδώ, τα περισσότερα αιτήματα μεταμόρφωσης και που βοηθά το σύντροφό του να βγάλει από μέσα του όλα τα αποθέματα των δυνάμεών του. Από τη μεριά του αυτός που έχει τον Άρη, θα μεταδώσει στον πρώτο πολλά στοιχεία από την ενεργητικότητα και τον αυθορμητισμό του. Τα άτομα θα αντέχουν όταν είναι μαζί σε πολύ μεγάλες πιέσεις. Ακόμη κι όταν φτάνουν σε σημείο εξάντλησης, θα βλέπουν με έκπληξη τις δυνάμεις τους να αναγεννιούνται. Αν αυτή η σχέση είναι ερωτική, τότε οι δυο τους θα αναπτύξουν μια έντονη σεξουαλικότητα (μέσω της οποίας θα ανανεώνονται και ψυχικά).


1.14 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Τετράγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Πρόβλημα Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κορυφή και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


1.19 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Ημιεξάγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


1.22 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Εστία Beyoncé Ημιτετράγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Semisquare Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ποσειδώνας και Εστία σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


1.24 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Μεσουράνημα Beyoncé Χιαστί Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Inconjunct Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Άρης και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


1.24 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Ωροσκόπος Beyoncé Τρίγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Κέρδος Εσείς Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η αποτελεσματική και αρμονική αμοιβαία δράση ευνοείται από αυτόν τον συνδυασμό. Δείχνει τη σεξουαλική έλξη. Μπορείτε να συντονίσετε αποτελεσματικά τις ενέργειές σας και θα ανταποκριθείτε άμεσα στις ανάγκες του άλλου. Αυτή είναι μια ευνοϊκή πτυχή για τις αμοιβαίες προσπάθειες στη σωματική και διανοητική βελτίωση του εαυτού. Μπορείτε να συνεργαστείτε αποτελεσματικά σε επιχειρηματικές, οικονομικές και επαγγελματικές συνεργασίες.


1.27 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Άρης Beyoncé Τετράγωνο Κρόνος Jay Z

Σώμα Beyoncé Πρόβλημα Χρόνος Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι εδώ υπάρχει μια οξεία σύγκρουση ανάμεσα στους εγωισμούς και τις θελήσεις των ατόμων. Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για τα ίδια να εκτελέσουν κάποια εργασία μαζί, γιατί ο ένας θα μπαίνει εμπόδιο στις προσπάθειες του άλλου. Ο εκπρόσωπος του Κρόνου θα ανακόπτει κάθε αυθόρμητη ενέργεια που θα κάνει ο εκπρόσωπος του Άρη (αποδοκιμάζοντας μάλιστα το δεύτερο και κάνοντάς του μια αυστηρότατη κριτική), ενώ ο εκπρόσωπος του Άρη θα καταπολεμά τις απόψεις του πρώτου γιατί θα τις βρίσκει πολύ συντηρητικές και αρτηριοσκληρωτικές. Αν αυτή η σχέση είναι ερωτική, τότε ακόμη και στη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης θα προκύπτουν προβλήματα (ο Άρης θα θέλει κι ο Κρόνος θα αρνείται). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσά τους μια μεγάλη ψυχρότητα και μια υποβόσκουσα έχθρα. Η σχέση παίρνει τότε, τη μορφή του καταναγκασμού. Τα μέλη της φτάνουν στο σημείο να αισθάνονται πολύ καταπιεσμένα και περιορισμένα. Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, για να ελεγχθούν οι αρνητικές τάσεις αυτής της όψης.


1.28 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ερμής Beyoncé Χιαστί Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Inconjunct Διαύγεια Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Κορυφή και Ερμής σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική.


1.29 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Χείρων Beyoncé Τετράγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Πρόβλημα Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Άρης και Χείρων σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


1.30 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Αφροδίτη Beyoncé Τρίγωνο Άρης Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Κέρδος Σώμα Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι στη σχέση αυτή, ο τρόπος που μοιράζεται τον εαυτό του το ένα μέλος και ο τρόπος που επιβάλλει τη θέλησή του το άλλο, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία. Οι δυο τους γίνονται ικανοί έτσι, να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια ενός καθαρού υγιούς και δημιουργικού ανταγωνισμού. Θα εκφράζουν μεν, ελεύθερα το θυμό τους, αλλά θα υποχωρούν τη στιγμή που πρέπει να υποχωρήσουν. Οι ατμόσφαιρες στη σχέση τους συχνά θα ζωηρεύουν αλλά θα διατηρούνται πάντα σε ισορροπημένα πλαίσια. Αυτός που έχει τον Άρη θα διεγείρει και θα δραστηριοποιεί τη νωχελική Αφροδίτη, ενώ η δεύτερη θα εξευμενίζει και θα κάνει πιο διπλωματικό τον πρώτο. Η όψη αυτή δημιουργεί μεγάλη σεξουαλική έλξη και δίνει την ικανότητα στα άτομα να εκφράζουν ελεύθερα και ανοιχτά τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Κατά κανόνα οι προτιμήσεις του ενός, ταυτίζονται με τις προτιμήσεις του άλλου και έτσι αποφεύγονται συγκρούσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Οι δυο τους συνυπάρχουν και συνεργάζονται αρμονικά, δίχως να χρειάζεται να καταπιέσουν τους εαυτούς τους. Δημιουργούν έτσι, πολλές προϋποθέσεις για να γίνουν ένα πολύ αγαπημένο και ολοκληρωμένο ζευγάρι.


1.34 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Χείρων Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Χείρων σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


1.35 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Ημιεξάγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Semisextile Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Δίας και Ουρανός σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


1.37 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Άρης Beyoncé Ημιτετράγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Semisquare Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Άρης σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


1.40 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Εξάγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Όφελος Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Δίας και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


1.41 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Δισπέμπτο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Biquintile Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Δίας και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


1.43 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Ημιτετράγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Semisquare Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ερμής και Ήρα σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


1.46 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Μεσουράνημα Beyoncé Χιαστί Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Inconjunct Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Ερμής και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


1.46 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Ωροσκόπος Beyoncé Εξάγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Εσείς Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Αυτή η πτυχή δείχνει καλή επικοινωνία μεταξύ των δυο σας σχετικά με το σχεδιασμό και τη συνεργασία. Ο Ωροσκόπος μπορεί να βοηθήσει τον Ερμή να θέσει τις ιδέες σε δράση, ενώ ο Ερμής μπορεί να βοηθήσει τον Ωροσκόπο να προγραμματίσει και να οργανώσει δράσεις. Η ικανότητά σας να επικοινωνείτε μπορεί να σας βοηθήσει να εξομαλύνετε τις πιθανές δυσκολίες στη σχέση σας. Είστε σε θέση να σκέφτεστε και να σχεδιάσετε μαζί και να επικοινωνήσετε με τους αμοιβαίους φίλους σας.


1.49 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Ημιτετράγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Semisquare Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Δίας σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


1.51 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Τετράγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Πρόβλημα Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ήρα και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


1.51 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Πλούτωνας Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Πλούτωνας σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα.


1.53 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ποσειδώνας Beyoncé Ημιεξάγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Semisextile Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Ήρα και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


1.53 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Αφροδίτη Beyoncé Εξάγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Απόλαυση Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δημιουργήσει πολύ αρμονικούς και ευχάριστους διαλόγους ανάμεσα στα άτομα. Αρχικά, όμως, ίσως τα δυσκολέψει στο να προσεγγίσουν το ένα το άλλο. Ο εκπρόσωπος της Αφροδίτης δεν θα δείχνει αρκετά πρόθυμος να παρακολουθήσει τους συλλογισμούς εκείνου που έχει τον Ερμή, ενώ ο δεύτερος ίσως αρχίσει τη φλυαρία και την κριτική απέναντι στον πρώτο. Χρειάζεται να κάνουν αμφότεροι μια προσπάθεια για να γεφυρώσουν τις μικρές διαφορές που τους χωρίζουν. Θα συνειδητοποιήσουν τότε, ότι μπορούν να πετύχουν μια πολύ ικανοποιητική επικοινωνία μεταξύ τους. Θα συζητούν αναλυτικά για όλα τα προβλήματα της σχέσης τους, αποφεύγοντας να χρησιμοποιούν εριστικούς τόνους. Αντίθετα, κάτω από την επήρεια αυτής της όψης, τα άτομα θα μιλούν με αβρότητα το ένα προς το άλλο. Υποστηρίζουν μεν, τις απόψεις τους, αλλά μόλις δουν ότι κινδυνεύει να διαταραχθεί η αρμονία ανάμεσά τους παύουν να επιμένουν σε αυτές. Κουβεντιάζουν συχνά, για ζητήματα τέχνης και ομορφιάς.


1.54 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Ημιτετράγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Semisquare Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ποσειδώνας και Δίας σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


1.54 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Ουρανός Beyoncé Τετράγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Πρόβλημα Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Εστία και Ουρανός σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


1.56 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Εξάγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ποσειδώνας και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


1.58 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ποσειδώνας Beyoncé Δισπέμπτο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Biquintile Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Λίλιθ και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


1.59 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Εστία Beyoncé Χιαστί Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Inconjunct Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Εστία σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


1.60 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Πέμπτο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Quintile Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Εστία και Ήρα σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


1.60 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Κορυφή Beyoncé Τρίγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Κέρδος Κορυφή Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ουρανός και Κορυφή σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


1.63 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Τετράγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Πρόβλημα Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Δίας και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


1.66 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Λίλιθ Beyoncé Σύνοδος Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Συνάντηση Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Αφροδίτη και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


1.67 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Δήμητρα Beyoncé Σύνοδος Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Συνάντηση Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


1.67 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Δήμητρα Beyoncé Τετράγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Πρόβλημα Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Δήμητρα σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


1.68 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Χιαστί Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Inconjunct Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Σελήνη σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


1.68 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Σελήνη Beyoncé Εξάγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Διάθεση Beyoncé Όφελος Εσείς Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η Σελήνη θα προσαρμόζεται καλά στον τρόπο έκφρασης του Ωροσκόπου και στις βασικές προοπτικές της ζωής και μπορεί να έχει μια ανακουφιστική και καταπραϋντική επίδραση στον Ωροσκόπο. Ο Ωροσκόπος μπορεί να βοηθήσει τη Σελήνη να ξεπεράσει τα συναισθηματικά προβλήματα και τις δυσκολίες, ώστε να επιτευχθεί οικονομική και εσωτερική ασφάλεια. Αυτός είναι ένας καλός συνδυασμός για συνεργασία σε οικογενειακά και εσωτερικά θέματα. Βοηθά την οικογενειακή και οικιακή συμβατότητα στο γάμο και βελτιώνει τις προοπτικές για τη συναισθηματική σας συμβατότητα και την κατανόηση των βασικών τρόπων αυτο-έκφρασης του άλλου.


1.69 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Δισπέμπτο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Biquintile Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Ερμής και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


1.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Ημιτετράγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Semisquare Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ήλιος και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


1.79 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Δισπέμπτο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Biquintile Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Δισπέμπτο μεταξύ των Κορυφή και Κρόνος σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


1.80 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Χιαστί Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Inconjunct Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Κορυφή και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


1.80 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Πρόβλημα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


1.81 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Αφροδίτη Beyoncé Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Πρόβλημα Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Αφροδίτη σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση.


1.83 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Ημιτετράγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Semisquare Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Κρόνος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


1.83 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Λίλιθ Beyoncé Τρίγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Κέρδος Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


1.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Μεσουράνημα Beyoncé Αντίθεση Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Αντίθεση Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


1.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Ωροσκόπος Beyoncé Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Πρόβλημα Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Πρώτος Οίκος σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.


1.91 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήλιος Beyoncé Πέμπτο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Quintile Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Ήλιος σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


1.91 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Αντίθεση Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Αντίθεση Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Χείρων και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


1.93 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Πέμπτο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Quintile Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Πέμπτο μεταξύ των Δήμητρα και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μια αδύναμη όψη, που ίσως συμβάλλει ευεργετικά αλλά ελάχιστα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


1.94 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Άρης Beyoncé Σύνοδος Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Συνάντηση Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Λίλιθ και Άρης σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


1.94 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 6 στα 7 ****** Πολύ Δυνατή.

Λίλιθ Beyoncé Σύνοδος Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Συνάντηση Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


2.02 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Τετράγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Πρόβλημα Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


2.03 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Εξάγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Όφελος Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κορυφή και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


2.05 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Ημιεξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Semisextile Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


2.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


2.08 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ποσειδώνας Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


2.09 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Χείρων Beyoncé Τετράγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Πρόβλημα Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Εστία και Χείρων σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


2.11 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Ημιτετράγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Semisquare Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Αφροδίτη και Δίας σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


2.11 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Άρης Beyoncé Τρίγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Κέρδος Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι στη σχέση αυτή, ο τρόπος που μοιράζεται τον εαυτό του το ένα μέλος και ο τρόπος που επιβάλλει τη θέλησή του το άλλο, βρίσκονται σε πλήρη αρμονία. Οι δυο τους γίνονται ικανοί έτσι, να συνεργάζονται μέσα στα πλαίσια ενός καθαρού υγιούς και δημιουργικού ανταγωνισμού. Θα εκφράζουν μεν, ελεύθερα το θυμό τους, αλλά θα υποχωρούν τη στιγμή που πρέπει να υποχωρήσουν. Οι ατμόσφαιρες στη σχέση τους συχνά θα ζωηρεύουν αλλά θα διατηρούνται πάντα σε ισορροπημένα πλαίσια. Αυτός που έχει τον Άρη θα διεγείρει και θα δραστηριοποιεί τη νωχελική Αφροδίτη, ενώ η δεύτερη θα εξευμενίζει και θα κάνει πιο διπλωματικό τον πρώτο. Η όψη αυτή δημιουργεί μεγάλη σεξουαλική έλξη και δίνει την ικανότητα στα άτομα να εκφράζουν ελεύθερα και ανοιχτά τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις. Κατά κανόνα οι προτιμήσεις του ενός, ταυτίζονται με τις προτιμήσεις του άλλου και έτσι αποφεύγονται συγκρούσεις σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Οι δυο τους συνυπάρχουν και συνεργάζονται αρμονικά, δίχως να χρειάζεται να καταπιέσουν τους εαυτούς τους. Δημιουργούν έτσι, πολλές προϋποθέσεις για να γίνουν ένα πολύ αγαπημένο και ολοκληρωμένο ζευγάρι.


2.11 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κορυφή Beyoncé Τρίγωνο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Κέρδος Κορυφή Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δήμητρα και Κορυφή σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


2.14 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Ημιτετράγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Semisquare Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Ουρανός και Σελήνη σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


2.22 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κορυφή Beyoncé Αντίθεση Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Αντίθεση Κορυφή Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Ήλιος και Κορυφή σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


2.25 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Εξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Όφελος Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


2.26 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Πλούτωνας Beyoncé Εξάγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Όφελος Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Εστία και Πλούτωνας σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα.


2.29 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ουρανός Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Ουρανός σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


2.30 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Sesquiquadrate Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


2.30 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Δήμητρα Beyoncé Σύνοδος Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Συνάντηση Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


2.33 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Τρίγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Κέρδος Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ερμής και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


2.39 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Χιαστί Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Inconjunct Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Κρόνος και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


2.42 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ήρα Beyoncé Αντίθεση Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Αντίθεση Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Κρόνος και Ήρα σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


2.45 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Ημιτετράγωνο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Semisquare Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Δήμητρα και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


2.46 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Ημιτετράγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Semisquare Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Εστία και Δίας σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


2.46 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ουρανός Beyoncé Σύνοδος Ποσειδώνας Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Συνάντηση Έμπνευση Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Αυτή είναι μια όψη που χαρακτηρίζει τη γενιά των ανθρώπων που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1989 και το 1996. Είναι η γενιά που θα αναπτύξει, μέσα σε δύο ή τρεις δεκαετίες, μια καινούργια ριζοσπαστική ιδεολογία. Τα άτομα θα επαναστατήσουν απέναντι στα παλιά θρησκευτικά και πολιτικά συστήματα και θα εργαστούν από κοινού για να εγκαθιδρύσουν μια ολότελα καινούργια πίστη. Θα επιδιώξουν να διευρύνουν τη συνείδησή τους εξερευνώντας τα βαθύτερα στρώματα του υποσυνειδήτου τους και θα επινοήσουν μηχανές που θα προσομοιάζουν με μεγάλη επιτυχία, διάφορες καταστάσεις από την πραγματικότητα (κυβερνοσύμπαν).


2.49 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Σελήνη Beyoncé Εξάγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Όφελος Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Σελήνη σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


2.52 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Sesquiquadrate Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Άρης και Κρόνος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


2.55 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Αντίθεση Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Αντίθεση Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Άρης και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


2.57 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Sesquiquadrate Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Ήλιος και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


2.59 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Άρης Beyoncé Ημιτετράγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Semisquare Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Άρης σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


2.59 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Άρης Beyoncé Ημιτετράγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Semisquare Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Άρης σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


2.61 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Εστία Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Εστία σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


2.62 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Ενάμιση Τετράγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Sesquiquadrate Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Ενάμιση Τετράγωνο μεταξύ των Σελήνη και Χείρων σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


2.65 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ερμής Beyoncé Σύνοδος Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Συνάντηση Διαύγεια Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι υπάρχει μεγάλη συγγένεια απόψεων ανάμεσα στα μέλη αυτής της σχέσης. Συμβάλλει μοναδικά στη δημιουργία ενός πλαισίου διαλόγου μεταξύ τους. Στο διάλογο αυτό είναι πιθανόν να γίνεται συχνή χρήση κάποιων κωδικών λέξεων και εκφράσεων, δίχως νόημα για τους τρίτους αλλά με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τα ίδια τα άτομα. Τακτικό θέμα στις συζητήσεις τους θα είναι το πώς νιώθουν, το τι αισθήματα προκαλεί ο ένας στον άλλο. Συνήθως εκείνος που έχει τον Ερμή επιχειρεί πρώτος μια περιγραφή και ανάλυση των συναισθημάτων εκείνου που έχει τη Σελήνη. Ο δεύτερος θα αντιδράσει μάλλον θετικά. Σιγά σιγά θα συνειδητοποιήσουν ότι είναι πιο βολικό για τους ίδιους να συζητούν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, παρά να τα κρατούν μέσα τους. Ο εκπρόσωπος του Ερμή θα βρίσκει λύσεις στα συναισθηματικά αδιέξοδα της Σελήνης, ενώ ο εκπρόσωπος της Σελήνης θα ενεργοποιεί τη φαντασία του Ερμή. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με το σπίτι και την οικογένεια θα συμπεριλαμβάνονται τακτικά στις συζητήσεις τους. Καλή θα είναι η επικοινωνία των δύο με το κοινό. Στην αρνητική της εκδήλωση αυτή η όψη δημιουργεί μια υπερβολική (και ενοχλητική) τάση ελέγχου του συναισθήματος από τη λογική.


2.67 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Ημιεξάγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Semisextile Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Δίας και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


2.67 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Σύνοδος Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Συνάντηση Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Δίας και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


2.68 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Άρης Beyoncé Τρίγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Σώμα Beyoncé Κέρδος Έμπνευση Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή παρέχει την ικανότητα στα μέλη αυτής της σχέσης να πραγματοποιούν, δραστηριοποιούμενα από κοινού, πολλά από τα οράματά τους. Αυτός που έχει τον Ποσειδώνα θα μεταφέρει συχνά, τον εκπρόσωπο του Άρη σε άγνωστους γι αυτόν κόσμους, γεμάτους πνευματικότητα και υπερβατική καλοσύνη. Θα τον καλλιεργεί συναισθηματικά και ψυχικά, θα του αναπτύξει τη φαντασία και θα του δίνει, συνέχεια εμπνεύσεις. Αυτός που έχει τον Άρη, με τη σειρά του, θα κάνει περισσότερο δραστήριο και δυναμικό τον πρώτο, ενώ παράλληλα, θα του μεταβιβάσει πολλά στοιχεία αποφασιστικότητας και αυθορμητισμού. Ένα τέτοιο ζευγάρι μπορεί να κινηθεί με επιτυχία στο χώρο της τέχνης, της θρησκείας, αλλά και της παραψυχολογίας. Θα δείχνει μεγάλη ευαισθησία απέναντι σε όσους υποφέρουν και θα αναπτύξει φιλανθρωπικές διαθέσεις. Κάτω από την επήρεια αυτής της όψης τα άτομα εγκαταλείπουν τους εγωισμούς και τις μικρότητές τους και καλλιεργούν λεπτά και δυνατά συναισθήματα. Αποκτούν έτσι, μια βαθύτερη επίγνωση του κόσμου.


2.69 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήλιος Beyoncé Ημιτετράγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Semisquare Ενέργεια Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Ήλιος σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


2.71 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κρόνος Beyoncé Τρίγωνο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Κέρδος Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δήμητρα και Κρόνος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


2.72 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Σελήνη Beyoncé Εξάγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Όφελος Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ήρα και Σελήνη σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


2.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Ημιεξάγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Semisextile Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Ουρανός και Ήρα σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


2.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Εξάγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


2.75 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ήρα Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Ήρα σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


2.79 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Τρίγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Κέρδος Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Σελήνη και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


2.82 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κρόνος Beyoncé Εξάγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Όφελος Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή παίζει σταθεροποιητικό ρόλο σε μια σχέση. Μπορεί να οδηγήσει τα άτομα σε έναν σημαντικό βαθμό ωρίμανσης, αλλά χρειάζεται και κάποιο έλεγχο για να μη δημιουργήσει άκαμπτες δομές ανάμεσά τους. Εκείνο που έχει τον Κρόνο μπορεί να "φρενάρει" λιγάκι την προσωπικότητα εκείνου που έχει τον Ήλιο. Σαν αντάλλαγμα όμως, θα του προσφέρει ασφάλεια, σιγουριά και πολλές πρακτικές γνώσεις. Οι δυο τους μαζί θα μπορούν να ανταπεξέρχονται θαυμάσια σε όλες τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην κοινωνία. Θα πρέπει να μάθουν ωστόσο, να αφήνουν περισσότερα περιθώρια για πρωτοβουλίες. Διαφορετικά θα εδραιώσουν τη σχέση τους πάνω σε "τύπους" και "επιφάνειες", οπότε κάθε καινούργιο στοιχείο θα αποτελεί απειλή γι αυτούς. Θα κινδυνεύουν έτσι να μείνουν στάσιμοι. Κάτω από την επήρεια αυτής της όψης τα άτομα δημιουργούν σχέσεις που αντέχουν στις δοκιμασίες του χρόνου.


2.83 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ποσειδώνας Beyoncé Τρίγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Κέρδος Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Εστία και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


2.84 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ουρανός Beyoncé Εξάγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Όφελος Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ήρα και Ουρανός σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


2.85 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Ημιεξάγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Semisextile Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Δίας σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


2.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Ημιτετράγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Semisquare Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé δεν πολυταιριάζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιτετράγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μια δευτερεύουσα όψη της φύσης του Κρόνου και παρόμοιας υφής με το Τετράγωνο. Επηρεάζει έμμεσα την τιμή και την ηθική κατάσταση των θεμάτων που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια, αλλά είναι λιγότερο καθορισμένο, λιγότερο κρίσιμο και αντιθετικό. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


2.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ερμής Beyoncé Εξάγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Όφελος Διαύγεια Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Ερμής σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική.


2.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ποσειδώνας Beyoncé Αντίθεση Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Αντίθεση Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


2.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Ποσειδώνας Beyoncé Τετράγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Πρόβλημα Εσείς Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Αυτή η πτυχή υποδεικνύει αμοιβαίες δυσκολίες στην ψυχολογική κατανόηση λόγω των διαφορών στο επίπεδο συνειδητοποίησης και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ο Ποσειδώνας θα φανεί αφελής και θα προκαλεί σύγχυση στον Άνοδο. Ο Ποσειδώνας, ο Ωροσκόπος πιθανόν να σας θεωρεί χαμένος στον ιδιωτικό σας κόσμο φαντασίας, αναξιόπιστο και δύσκολο να καταλήξετε σε οριστικές αμοιβαίες δεσμεύσεις και ευθύνες. Ο ανιψήφιος μπορεί να φαίνεται αυτοεξαρτώμενος ή υπερβολικά επιθετικός στον Ποσειδώνα και ο Ποσειδώνας μπορεί να ανησυχεί για τις συνέπειες των πράξεων του Ωροσκόπου.


2.88 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κορυφή Beyoncé Ημιεξάγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé με κάποια παραπάνω προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Ημιεξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Κορυφή σε Συναστρία είναι μια ευνοϊκή, φυσική, διεκδικητική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Άρη. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


2.90 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Αντίθεση Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Αντίθεση Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Αφροδίτη και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


2.91 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Χιαστί Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Inconjunct Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Χιαστί μεταξύ των Χείρων και Ήρα σε Συναστρία είναι μία δευτερεύουσα, ανθρώπινη κι εκλεκτική, αλλά αδιάφορη όψη, της φύσης του Ερμή. Σας κάνει να κρατάτε μια στάση αναποφάσιστη κι επιφυλακτική στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια και να κρατάτε τα πράγματα σε αναστολή, ή να τα αναβάλετε για μια πιο κατάλληλη περίσταση. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


2.91 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Λίλιθ Beyoncé Τετράγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Πρόβλημα Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Εστία και Λίλιθ σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


2.95 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 5 στα 7 ***** Δυνατή.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Τρίγωνο Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Κέρδος Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Χείρων και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


3.03 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ουρανός Beyoncé Σύνοδος Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Συνάντηση Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι αυτή η σχέση είναι μια πολύ σύγχρονη, συναρπαστική και ασυνήθιστη σχέση. Μπορεί τα μέλη της να γνωρίστηκαν κάτω από ιδιότυπες συνθήκες ή να συνδέθηκαν εντελώς ξαφνικά και απρόσμενα. Συχνά, μια τέτοια σχέση περιέχει ορισμένα στοιχεία που αποτελούν πρόκληση για τον κοινωνικό της περίγυρο. Ενδέχεται να υπάρχει ανάμεσά τους χτυπητή διαφορά ηλικίας, εθνικότητας ή κοινωνικής τάξης. Με αυτή την όψη γεννιούνται κεραυνοβόλοι έρωτες. Τα άτομα απελευθερώνονται γρήγορα από τις διάφορες συμβατικότητές τους και αρχίζουν να εκφράζουν ανοιχτά όλες τις προτιμήσεις τους. Δημιουργούν πολύ συναρπαστικές ατμόσφαιρες και αναζητούν διαρκώς την έξαψη. Η ρουτίνα και η εξοικείωση δεν έχουν χώρο εδώ. Αν για παράδειγμα, κάποιος από τους δύο προσπαθήσει να αφαιρέσει τα εκκεντρικά στοιχεία αυτής της σχέσης και επιχειρήσει να την προσαρμόσει μέσα στα γενικώς αποδεκτά δεδομένα, θα εγείρει αυτόματα αιτήματα χωρισμού. Η τάση για ανεξαρτησία θα είναι πιο έντονη από την πλευρά εκείνου που έχει τον Ουρανό. Ένα τέτοιο ζευγάρι θα είναι ανοιχτό απέναντι σε κάθε καινούργια εμπειρία. Ενδέχεται να αναμειχθεί με σωματεία, συλλόγους ή λέσχες. Οι φίλοι θα παίξουν έναν σημαντικό ρόλο εδώ.


3.04 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ερμής Beyoncé Εξάγωνο Αφροδίτη Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Απόλαυση Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δημιουργήσει πολύ αρμονικούς και ευχάριστους διαλόγους ανάμεσα στα άτομα. Αρχικά, όμως, ίσως τα δυσκολέψει στο να προσεγγίσουν το ένα το άλλο. Ο εκπρόσωπος της Αφροδίτης δεν θα δείχνει αρκετά πρόθυμος να παρακολουθήσει τους συλλογισμούς εκείνου που έχει τον Ερμή, ενώ ο δεύτερος ίσως αρχίσει τη φλυαρία και την κριτική απέναντι στον πρώτο. Χρειάζεται να κάνουν αμφότεροι μια προσπάθεια για να γεφυρώσουν τις μικρές διαφορές που τους χωρίζουν. Θα συνειδητοποιήσουν τότε, ότι μπορούν να πετύχουν μια πολύ ικανοποιητική επικοινωνία μεταξύ τους. Θα συζητούν αναλυτικά για όλα τα προβλήματα της σχέσης τους, αποφεύγοντας να χρησιμοποιούν εριστικούς τόνους. Αντίθετα, κάτω από την επήρεια αυτής της όψης, τα άτομα θα μιλούν με αβρότητα το ένα προς το άλλο. Υποστηρίζουν μεν, τις απόψεις τους, αλλά μόλις δουν ότι κινδυνεύει να διαταραχθεί η αρμονία ανάμεσά τους παύουν να επιμένουν σε αυτές. Κουβεντιάζουν συχνά, για ζητήματα τέχνης και ομορφιάς.


3.06 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Χείρων Beyoncé Αντίθεση Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Αντίθεση Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Χείρων σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


3.11 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Αντίθεση Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


3.18 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Τετράγωνο Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Πρόβλημα Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Χείρων και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


3.20 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ουρανός Beyoncé Τρίγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Κέρδος Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Ουρανός σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


3.25 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Εστία Beyoncé Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Πρόβλημα Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Εστία σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


3.26 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ήλιος Beyoncé Σύνοδος Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Συνάντηση Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Ήλιος σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


3.26 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Σελήνη Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Σελήνη σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


3.27 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Εστία Beyoncé Εξάγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Όφελος Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ήλιος και Εστία σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


3.29 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Εξάγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ουρανός και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


3.30 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Σύνοδος Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Συνάντηση Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Πλούτωνας και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


3.34 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Μεσουράνημα Beyoncé Αντίθεση Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Αντίθεση Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Ήρα και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


3.34 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ωροσκόπος Beyoncé Τετράγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Πρόβλημα Εσείς Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ήρα και Πρώτος Οίκος σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.


3.38 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Εξάγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ερμής και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


3.38 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Εστία Beyoncé Τρίγωνο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Κέρδος Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δήμητρα και Εστία σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


3.40 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Αφροδίτη Beyoncé Τετράγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Πρόβλημα Απόλαυση Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ήρα και Αφροδίτη σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση.


3.42 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Λίλιθ Beyoncé Τετράγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Πρόβλημα Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κορυφή και Λίλιθ σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


3.43 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Τετράγωνο Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Πρόβλημα Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κρόνος και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


3.44 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Πλούτωνας Beyoncé Τρίγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Κέρδος Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Πλούτωνας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα.


3.47 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Αντίθεση Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Αντίθεση Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Ποσειδώνας και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


3.48 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κρόνος Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Κρόνος σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


3.52 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Μεσουράνημα Beyoncé Τρίγωνο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Κέρδος Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


3.56 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Κέρδος Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


3.58 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Άρης Beyoncé Εξάγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Όφελος Σώμα Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης εγείρουν δυνατά συναισθήματα το ένα στο άλλο. Τα συναισθήματα αυτά, μπορεί αρχικά, να είναι αρνητικής μορφής. Συνήθως εκείνος που έχει τον Άρη κεντρίζει κάποια ευαίσθητα σημεία εκείνου που έχει τη Σελήνη. Ο δεύτερος αντιδρά θυμωμένα και τότε καταλήγουν σε διαπληκτισμούς. Μόνο όταν κάνουν μια προσπάθεια για να κατανοήσει ο ένας τις ανάγκες και τα κίνητρα του άλλου, αυτή η όψη θα αρχίσει να λειτουργεί με τη θετική της μορφή. Τα άτομα θα συνειδητοποιήσουν ότι λειτουργούν συμπληρωματικά και θα εγκαταλείψουν την επιφυλακτική τους στάση. Θα διαπιστώσουν ότι έχουν μια μοναδική ικανότητα στο να εξωτερικεύουν τα πραγματικά τους αισθήματα, δίχως αυτό να τους αναστατώνει ή να τους πληγώνει. Θα προχωρήσουν έτσι, σε μια ουσιαστικότερη προσέγγιση. Η όψη αυτή ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη. Αναπτύσσει, παράλληλα, αρκετή σεξουαλικότητα και βοηθάει τα ζευγάρια να ολοκληρωθούν.


3.60 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ερμής Beyoncé Εξάγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Έμπνευση Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δώσει ένα πλούσιο ιδεαλισμό και μια πλούσια φαντασία στα άτομα αυτής της σχέσης. Μπορεί ακόμα να δημιουργήσει έναν διαισθητικό τρόπο επικοινωνίας ανάμεσά τους. Δεν αποκλείεται όμως, να τους επιφέρει και κάποια σύγχυση, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της γνωριμίας τους. Ο εκπρόσωπος του Ερμή θα νιώθει, σε αυτά τα στάδια, ότι ο τρόπος σκέψης εκείνου που έχει τον Ποσειδώνα είναι παράξενος και ότι ο ίδιος δυσκολεύεται να τον παρακολουθήσει. Από τη μεριά του ο δεύτερος, θα νιώσει ότι η λογική του πρώτου είναι κάπως ρηχή και επιφανειακή. Μόνο όταν κάνουν μια προσπάθεια, για να κατανοήσει ο ένας τις αντιλήψεις του άλλου, τα άτομα θα συνειδητοποιήσουν ότι λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Θα αρχίσουν τότε να επικοινωνούν πιο αβίαστα. Ίσως φτάσουν στο σημείο να καταλαβαίνουν τηλεπαθητικά τη σκέψη του συντρόφου τους. Θα έχουν πολλές εμπνεύσεις και θα ενδιαφερθούν για την ποίηση, τη μουσική ή την παραψυχολογία. Θα δείχνουν αρκετή ανοχή ο ένας απέναντι στα λάθη του άλλου.


3.61 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Τρίγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Κέρδος Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Άρης και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


3.61 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Χείρων Beyoncé Τρίγωνο Ωροσκόπος Jay Z

Εσείς Beyoncé Κέρδος Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Πρώτος Οίκος και Χείρων σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


3.66 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Τρίγωνο Κρόνος Jay Z

Χρόνος Beyoncé Κέρδος Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την πείρα, τα εμπόδια, τη μόρφωση, τη σταθερότητα του πνεύματος, την καρτερικότητα και τη διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κρόνος και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


3.66 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Λίλιθ Beyoncé Τετράγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Λίλιθ σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


3.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Εξάγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Όφελος Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Δίας και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


3.79 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Άρης Beyoncé Τετράγωνο Δίας Jay Z

Σώμα Beyoncé Πρόβλημα Τύχη Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει δύο πράγματα: Πρώτον, ότι σε αυτή τη σχέση γίνεται κάποια σπατάλη ενέργειας και δεύτερον, ότι τα μέλη της δυσκολεύονται εξαιρετικά να πετύχουν τους στόχους τους. Κατά κανόνα, είναι αυτός που έχει το Δία ο υπεύθυνος της σπατάλης και της παραπλάνησης. Αυτός φουσκώνει τα μυαλά εκείνου που έχει τον Άρη με μεγαλόπνοα σχέδια και του μεταβιβάζει υπερβολική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Τον σπρώχνει, έτσι, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται πέρα από των δυνατοτήτων του. Ο εκπρόσωπος του Άρη, θέλοντας να αποδείξει την αξία του και παρασυρόμενος από τον ενθουσιασμό της στιγμής, δέχεται συνήθως την πρόκληση, και δραστηριοποιείται στους τομείς που του υποδεικνύει ο Δίας. Δίχως, όμως, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με μια πλημμελή οργάνωση έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας. Κάτω από την επήρεια αυτής της όψης τα άτομα οδηγούνται συχνά σε επιπόλαιες ενέργειες. Πολλές φορές καταλήγουν στο να πειράζουν και να περιπαίζουν παιδιάστικα το ένα το άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν ανάγκη να δώσουν διέξοδο στην υπερδιέγερση που συσσωρεύεται μέσα τους. Ίσως να κάνουν κάποιες καταχρήσεις στο σεξουαλικό τομέα.


3.85 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Κρόνος Beyoncé Σύνοδος Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Συνάντηση Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή είναι μια δύσκολη όψη. Δείχνει ότι ανάμεσα στα άτομα εγείρονται πολλοί συναισθηματικοί φραγμοί, που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την προσέγγιση των δύο σε ένα πιο εσωτερικό επίπεδο. Συνήθως εκείνος που έχει τη Σελήνη νιώθει ότι ο εκπρόσωπος του Κρόνου είναι πολύ σοβαρός, αυστηρός και πεζός μαζί του. Αποφεύγει, λοιπόν, να του μεταδώσει τα συναισθήματά του γιατί έχει την πεποίθηση ότι ο δεύτερος θα του τα κατακρίνει και ότι γενικά θα τον "παγώσει". Εκείνος που έχει τον Κρόνο, με τη σειρά του βλέπει τον πρώτο σαν ένα εύθραυστο και άστατο άτομο με κάποια στοιχεία βρεφικότητας. Γι αυτό ακριβώς το λόγο, επιχειρεί να του μεταβιβάσει υπευθυνότητα, ρεαλισμό και μεθοδικότητα. Όχι σπάνια, γύρω από μια τέτοια σχέση αναπτύσσονται πολλά καθήκοντα και υποχρεώσεις και τα άτομα αναγκάζονται εκ των πραγμάτων, να ελαχιστοποιήσουν τις συναισθηματικές τους ανταλλαγές. Η όψη αυτή είναι ικανή να δημιουργήσει ψυχρότητα, έχθρα ή ακόμα και καταθλιπτικές ατμόσφαιρες ανάμεσα στους δύο. Από την άλλη, όμως, μπορεί να δώσει μεγάλη διάρκεια σε μια σχέση. Θα εξαρτηθεί από την ωριμότητα των ίδιων των μελών της.


3.88 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Ωροσκόπος Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Πρώτος Οίκος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.


3.95 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 4 στα 7 **** Μέτρια.

Αφροδίτη Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Αφροδίτη σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση.


4.01 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Τετράγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Πρόβλημα Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Εστία και Σελήνη σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


4.05 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Εστία Beyoncé Τρίγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Κέρδος Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Εστία σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


4.06 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Τρίγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Κέρδος Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κορυφή και Ήρα σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


4.14 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Τρίγωνο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Κέρδος Διάθεση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Σελήνη σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


4.20 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Εξάγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Όφελος Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ήρα και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


4.21 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Τετράγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Πρόβλημα Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ερμής και Δήμητρα σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


4.24 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Πλούτωνας Beyoncé Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Πρόβλημα Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Πλούτωνας σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα.


4.30 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Τρίγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Κέρδος Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Εστία και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


4.33 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Δίας Beyoncé Σύνοδος Ουρανός Jay Z

Τύχη Beyoncé Συνάντηση Αλλαγή Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι σε αυτή τη σχέση τα άτομα επιδιώκουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους στη ζωή με πολύ ασυνήθιστους και πρωτότυπους τρόπους. Αυτός που έχει το Δία θα δείχνει μεγάλη ανοχή απέναντι στις ιδιοτροπίες και τις παραξενιές αυτού που έχει τον Ουρανό, ενώ ο δεύτερος θα δίνει, με το εφευρετικό του μυαλό, απροσδόκητες λύσεις στα προβλήματα του πρώτου. Τα άτομα απελευθερώνονται εδώ, από τις συμβατικότητές τους και ανακαλύπτουν συνέχεια, καινούργιους τρόπους αυτοέκφρασης. Δεν αποκλείεται όμως, να εκδηλώνουν κάποιες εξτρεμιστικές συμπεριφορές.


4.36 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Τρίγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Κέρδος Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Χείρων σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


4.41 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Τρίγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Κέρδος Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Χείρων σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


4.42 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Άρης Beyoncé Εξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Σώμα Beyoncé Όφελος Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δώσει στα άτομα αρκετή ψυχική δύναμη και να τα οδηγήσει στο να μεταμορφώσουν θετικά τόσο το χαρακτήρα τους, όσο και τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Αρχικά όμως ενδέχεται, να προκαλέσει κάποιες συγκρούσεις ανάμεσά τους. Αυτός που έχει το Πλούτωνα ίσως επιχειρήσει να κυριαρχήσει πάνω σε αυτόν που έχει τον Άρη, ενώ ο δεύτερος ίσως συμπεριφερθεί κάπως επιθετικά απέναντι στον πρώτο. Μόνο σε ένα δεύτερο στάδιο και αφού τα άτομα κάνουν μια προσπάθεια για να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, θα διαπιστώσουν ότι οι προθέσεις τους δεν συγκρούονται, αλλά ότι λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Ο εκπρόσωπος του Πλούτωνα θα βοηθά τον εκπρόσωπο του Άρη να αντλεί από μέσα του όλο το απόθεμα των δυνάμεών του, ενώ ο δεύτερος θα μεταβιβάζει περισσότερη αποφασιστικότητα στον πρώτο. Ένα τέτοιο ζευγάρι μπορεί να αντέξει σε μεγάλες πιέσεις γιατί διαθέτει την ικανότητα να ξαναγεννά και να ανανεώνει τις δυνάμεις του. Η όψη αυτή δίνει συνήθως, έντονη σεξουαλικότητα.


4.45 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κορυφή Beyoncé Τρίγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Κέρδος Κορυφή Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Σελήνη και Κορυφή σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


4.52 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Τετράγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Πρόβλημα Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


4.57 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Τρίγωνο Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Κέρδος Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Χείρων και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


4.60 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Όφελος Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


4.63 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ωροσκόπος Beyoncé Εξάγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Όφελος Εσείς Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Εστία και Πρώτος Οίκος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.


4.70 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Αφροδίτη Beyoncé Εξάγωνο Εστία Jay Z

Εστία Beyoncé Όφελος Απόλαυση Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Εστία και Αφροδίτη σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση.


4.70 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Σύνοδος Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Συνάντηση Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Σελήνη και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


4.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Λίλιθ σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


4.78 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ήλιος Beyoncé Αντίθεση Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Αντίθεση Ενέργεια Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Ήλιος σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


4.78 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Τετράγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Πρόβλημα Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Κορυφή και Ουρανός σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


4.84 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Τετράγωνο Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Πρόβλημα Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ποσειδώνας και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


4.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Εξάγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Όφελος Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


4.94 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Τετράγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Πρόβλημα Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι αυτή είναι μια πολύ εκρηκτική σχέση. Ένα μεγάλο μέρος του δυναμικού της ξοδεύεται σε ασυνήθιστες ή και σε ανατρεπτικές δραστηριότητες. Η όψη αυτή λειτουργεί πολύ επαναστατικά στα άτομα. Τα καλεί να αποτινάξουν άμεσα από πάνω τους τα δεσμά οποιασδήποτε συμβατικότητας και τα οδηγεί στο να βγάζουν από μέσα τους όλες τις παρορμήσεις και τις επιθυμίες τους. Καταλύει κάθε φραγμό και δημιουργεί μεγάλη ένταση και ανησυχία ανάμεσά τους. Γενικά τα άτομα εκδηλώνουν με αυτή την όψη ακραίες συμπεριφορές. Εύκολα καταλήγουν σε βίαιες εκρήξεις θυμού. Αν η σχέση αυτή είναι ερωτική, τότε το ζευγάρι θα αναπτύξει εδώ μια έντονη αλλά ανορθόδοξου χαρακτήρα σεξουαλικότητα. Συνήθως ο πιο ιδιόρρυθμος από τους δύο είναι ο εκπρόσωπος του Ουρανού. Αυτός αναζητά συνέχεια την έξαψη και γι αυτό προσπαθεί να παρασύρει το σύντροφό του σε ασυνήθιστες και παράτολμες ενέργειες. Από τη μεριά του, αυτός που έχει τον Άρη, θα αναστατώνεται από την απρόβλεπτη συμπεριφορά αυτού που έχει τον Ουρανό και θα γίνεται πιο επιθετικός μαζί του. Η όψη αυτή δεν αποτελεί καλό οιωνό για τη μακροβιότητα και τη σταθερότητα της σχέσης.


4.98 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 3 στα 7 *** Αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Σύνοδος Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Συνάντηση Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Σύνοδος μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Σελήνη σε Συναστρία είναι μία επεκτατική, συμπληρωματική και ενοποιητική όψη, που έχει τη φύση του Ωροσκόπου και του Δία. Συχνά, όμως, σας προκαλεί μια στάση αδιαφορίας ή αβεβαιότητας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


5.00 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Πνεύματος Jay Z

Part Beyoncé Of Spirit Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Πνεύματος και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


5.04 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Μεσουράνημα Beyoncé Εξάγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Όφελος Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


5.05 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Μοίρας Jay Z

Part Beyoncé Of Destiny Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Μοίρας και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


5.10 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ποσειδώνας Beyoncé Τετράγωνο Πλούτωνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Πρόβλημα Πλούτος Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Φανερώνει ότι τα άτομα εργάζονται (ίσως και σε ασυνείδητο επίπεδο) για να επιβάλουν κάποια ιδεολογία απολυταρχικής μορφής στην ανθρωπότητα. Κάτω από την επήρειά της τα άτομα δημιουργούν άκαμπτα ιδεολογικά πιστεύω και οδηγούνται σε βαθιές εσωτερικές συγκρούσεις.


5.16 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Πλούτωνας Beyoncé Σύνοδος Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Συνάντηση Πλούτος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι στη σχέση αυτή λαμβάνουν χώρα βαθιές μεταμορφώσεις στη συνείδηση των μελών της. Αυτός που έχει τον Πλούτωνα αναλύει εδώ, τη σκέψη εκείνου που έχει το Δία και της δίνει μεγαλύτερο βάθος, ενώ ο δεύτερος μεταβιβάζει αισιοδοξία και εξωστρέφεια στον πρώτο. Ένα τέτοιο ζευγάρι διαθέτει συνήθως, πλούσια αποθέματα δυνάμεων, χάρη στα οποία μπορεί να πετύχει πολύ υψηλούς στόχους. Συχνά μπορεί να γίνει και αμείλικτο προκειμένου να εκπληρώσει το σκοπό του. Πρέπει να σέβεται το νόμο, διαφορετικά κινδυνεύει. Οι δυο τους θα δείξουν μεγάλη επιδεξιότητα στη διαχείριση οικονομικών ζητημάτων.


5.21 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Τρίγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Κέρδος Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


5.33 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ποσειδώνας Beyoncé Τετράγωνο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Πρόβλημα Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


5.34 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ερμής Beyoncé Σύνοδος Πλούτωνας Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Συνάντηση Πλούτος Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι σε αυτή τη σχέση συμβαίνουν βαθιές και ασυνείδητες διεργασίες, που αποσκοπούν στη μεταμόρφωση της νοοτροπίας των μελών της. Υποκινητής αυτών των διεργασιών είναι συνήθως, ο εκπρόσωπος του Πλούτωνα. Αυτός χρησιμοποιώντας τις εξαιρετικά διεισδυτικές του ικανότητες, θα επιδιώκει μόνιμα να φέρει στην επιφάνεια τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τα λεγόμενα του εκπροσώπου του Ερμή. Θα μπαίνει λοιπόν, βαθιά μέσα στη σκέψη του τελευταίου και θα εντοπίζει εύκολα όλες τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του. Το γεγονός αυτό θα του δώσει την ικανότητα να εξασκεί κάποιο είδος ελέγχου πάνω στο σύντροφό του, ικανότητα που θα εκμεταλλευτεί για να του επιβάλλει τη δική του νοοτροπία. Οι δυο τους τείνουν στο να παίζουν συνέχεια μεταξύ τους ψυχολογικά παιχνίδια. Θα είναι διστακτικοί στο να μεταβιβάσουν πληροφορίες ο ένας στον άλλο, θα κάνουν συχνά παραπλανητικούς διαλόγους ή ακόμη χειρότερα, θα αποφεύγουν, το διάλογο. Χρειάζεται να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρουν να επικοινωνήσουν ελεύθερα μεταξύ τους. Πάντως αυτή η όψη θα τους ωθήσει στο να αναλύουν σε βάθος, τις αντιλήψεις τους. Θα τους κάνει να βλέπουν την αθέατη πλευρά των πραγμάτων και θα τους δώσει μια μεγάλη αυτεπίγνωση.


5.41 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé Τετράγωνο Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Πρόβλημα Παλλάδα Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Αφροδίτη και Παλλάδα Αθηνά σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής.


5.50 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ερμής Beyoncé Σύνοδος Ουρανός Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Συνάντηση Αλλαγή Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé συμβαδίζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης επικοινωνούν μεταξύ τους με έναν πολύ πρωτότυπο και αυθεντικό τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιούν πχ. έναν δικό τους λεκτικό κώδικα ή να κουβεντιάζουν συχνά ασυνήθιστα θέματα. Κατά κανόνα, εκείνος που έχει τον Ουρανό σχηματίζει την εντύπωση ότι οι απόψεις του συντρόφου του είναι πολύ συντηρητικές και σκουριασμένες. Αναλαμβάνει λοιπόν, το ρόλο του αναμορφωτή απέναντί του. Συζητά μαζί του πάνω σε καθαρά αντικομφορμιστικές βάσεις, του προκαλεί μόνιμα τις ιδέες και τον ωθεί, γενικά, σε έναν πολύ ριζοσπαστικό τρόπο σκέψης. Ο εκπρόσωπος του Ερμή, αν και θα αναστατώνεται από τις προκλήσεις του εκπρόσωπου του Ουρανού, θα νιώθει παράλληλα και μια έξαψη για τις καινούργιες αντιλήψεις που θα του φέρνει στη ζωή του ο τελευταίος. Οι δυο τους διαμορφώσουν, μέσα από τις συναρπαστικές συζητήσεις τους, πολύ σύγχρονες και προοδευτικές (καμιά φορά και εξτρεμιστικές) απόψεις. Μαζί θα αποκτήσουν έναν ιδιαίτερο ευρηματικό τρόπο σκέψης και θα αναπτύξουν ανθρωπιστικές αντιλήψεις. Ένα τέτοιο ζευγάρι έχει μεγάλη διορατικότητα και μπορεί να διαβάζει τα γεγονότα πριν αυτά συμβούν. Ίσως σχετιστεί με το χώρο της πολιτικής ή της επιστήμης.


5.58 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κορυφή Beyoncé Τετράγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Πρόβλημα Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Κορυφή σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις.


5.60 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Μεσουράνημα Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Κέρδος Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


5.64 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Τρίγωνο Ουρανός Jay Z

Αλλαγή Beyoncé Κέρδος Part Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ουρανός και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


5.65 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Τετράγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Πρόβλημα Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Ήρα σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


5.66 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Τετράγωνο Ήλιος Jay Z

Ενέργεια Beyoncé Πρόβλημα Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé συγκρούονται με τον έρωτα, την αυτοέκφραση, τον εσωτερικό κόσμο και τις προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ήλιος και Δήμητρα σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


5.66 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Εξάγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Όφελος Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Σελήνη σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης.


5.72 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Άρης Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Κέρδος Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Άρης σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής.


5.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ποσειδώνας Beyoncé Εξάγωνο Δίας Jay Z

Τύχη Beyoncé Όφελος Έμπνευση Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη, τη χαρά, τον πλούτο, την ωριμότητα, τις θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δώσει μια υψηλή πνευματικότητα στο ζευγάρι. Αρχικά όμως ενδέχεται, να δημιουργήσει κάποιες ψευδαισθήσεις στα μέλη. Ίσως αυτός που έχει τον Ποσειδώνα να μην είναι σε αυτή τη φάση, απόλυτα ειλικρινής απέναντι σε αυτόν που έχει το Δία. Μόνο σε ένα δεύτερο στάδιο και αφού οι δυο τους καταβάλουν κάποια προσπάθεια για να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο, θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν το θετικό δυναμικό αυτής της όψης. Θα αναπτύξουν τότε, έναν γνήσιο ιδεαλισμό και θα διευρύνουν τη συνείδησή τους, μέσα από μυστικιστικές ή θρησκευτικές εμπειρίες. Ίσως ασχοληθούν με φιλανθρωπικές δραστηριότητες.


5.74 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Εξάγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Όφελος Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Σελήνη και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


5.82 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé Αντίθεση Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Αντίθεση Μοίρα Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Ήρα και Βόρειος Δεσμός σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν.


5.92 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Τρίγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Κέρδος Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


5.94 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Τρίγωνο Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Κέρδος Αλλαγή Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Χείρων και Ουρανός σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


5.97 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 2 στα 7 ** Πολύ αδύνατη.

Κλήρος Τύχης Beyoncé Τετράγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Πρόβλημα Κλήρος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Σελήνη και Κλήρος Τύχης σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη.


6.02 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Πρόβλημα Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Δίας σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


6.07 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Εξάγωνο Βόρειος Δεσμός Jay Z

Μοίρα Beyoncé Όφελος Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Βόρειος Δεσμός και Χείρων σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


6.08 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δήμητρα Beyoncé Τρίγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Κέρδος Δήμητρα Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ήρα και Δήμητρα σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων.


6.09 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ουρανός Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Ουρανός σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Ουρανός φανερώνει το βαθμό της θέλησης και της αποφασιστικότητας για ελεύθερη και ενσυνείδητη εκλογή και δράση, αγάπη για ελευθερία και ανεξαρτησία, την αίσθηση της δύναμης και εξουσίας, τη θετικότητα, αυτοπεποίθηση, πρωτοτυπία και την δύναμη για αντίδραση σε κάθε είδους επιβολή.


6.10 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Αντίθεση Ποσειδώνας Jay Z

Έμπνευση Beyoncé Αντίθεση Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Ποσειδώνας και Χείρων σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


6.11 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Τρίγωνο Κορυφή Jay Z

Κορυφή Beyoncé Κέρδος Ανατολικό Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κορυφή και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


6.14 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé Εξάγωνο Σελήνη Jay Z

Διάθεση Beyoncé Όφελος Part Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την καθημερινή ζωή, τη διάθεση και τις συνήθειες του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Σελήνη και Κλήρος Πνεύματος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Σελήνη φανερώνει το πως αισθάνεστε, τα ένστικτα και τις παρορμήσεις σας. Τα αισθήματά σας σχετικά με το σπίτι και την οικογενειακή ζωή. Την ικανότητά σας για την εφαρμογή των ιδεών που δεν είναι αφηρημένες, αλλά εφαρμόζονται σε συγκεκριμένους στόχους και πρακτικούς σκοπούς, όπως επιφυλακτικότητα, οικονομία, δεκτικότητα, φαντασία, εντυπωσιασμό, ευμεταβλητότητα και κάποιο είδος ψυχικής ικανότητας ή διαίσθησης. Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες.


6.29 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Σελήνη Beyoncé Εξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Διάθεση Beyoncé Όφελος Πλούτος Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να δημιουργήσει πολύ βαθιά συναισθήματα ανάμεσα στα μέλη αυτής της σχέσης. Παράλληλα, μπορεί να βελτιώσει και να ισχυροποιήσει τον ψυχισμό τους. Η επίδραση αυτής της όψης είναι έντονη και γι αυτό ενδέχεται αρχικά, να προκαλέσει κάποια αναστάτωση στα άτομα. Πιθανώς ο εκπρόσωπος της Σελήνης να νιώθει ότι ο πλουτώνιος σύντροφός του επεμβαίνει υπερβολικά στον εσωτερικό του κόσμο, προκαλώντας του πόνο και ανασφάλεια. Θα αντιδρά λοιπόν, αρνητικά. Μόνο όταν οι δυο τους κάνουν μια προσπάθεια, για να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο, θα συνειδητοποιήσουν ότι τελικά, ωφελούνται από τη σχέση τους. Θα αναπτύξουν τότε, μια μεγάλη συναισθηματική ροή ανάμεσά τους και θα αρχίσουν να αγαπιούνται με πάθος και διάρκεια. Κάτω από την επήρεια αυτής της όψης τα άτομα ωθούνται στο να αναλύουν σε βάθος, τα συναισθήματα και τις αντιδράσεις τους. Λειτουργούν σαν ψυχαναλυτές και μακροχρόνια αλληλοθεραπεύονται από πολλά ψυχικά τραύματα.


6.30 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Λίλιθ Beyoncé Τετράγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Πρόβλημα Λίλιθ Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Άρης και Λίλιθ σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε.


6.37 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Εστία Beyoncé Τρίγωνο Άρης Jay Z

Σώμα Beyoncé Κέρδος Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την σεξουαλική ικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και την μαχητικότητα του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Άρης και Εστία σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Άρης φανερώνει το βαθμό θάρρους, γενναιότητας, πρωτοβουλίας, θετικότητας, αυτοπεποίθησης, αξιοπρέπειας, επιθυμίας, πάθους, παρόρμησης, ανταγωνιστικότητας και οργής. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


6.43 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Άρης Beyoncé Εξάγωνο Ουρανός Jay Z

Σώμα Beyoncé Όφελος Αλλαγή Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z

Η όψη αυτή μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη δημιουργία μιας δραστήριας, αντισυμβατικής και πρωτότυπης σχέσης. Αρχικά, όμως, ενδέχεται να προκαλέσει κάποια προβλήματα στα άτομα. Ο εκπρόσωπος του Ουρανού θα συμπεριφέρεται σε μια πρώτη φάση, πολύ επαναστατικά και απρόβλεπτα απέναντι στον εκπρόσωπο του Άρη, με αποτέλεσμα να τον αναστατώνει συνέχεια. Από τη μεριά του ο δεύτερος θα εκδηλώνεται εγωιστικά και προκλητικά απέναντι στον πρώτο. Θα οδηγούνται έτσι σε συχνές συγκρούσεις. Χρειάζεται να καταβάλουν πρώτα μια προσπάθεια για να πλησιάσουν ο ένας τον άλλο. Μόνο τότε θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν πολλά κοινά σημεία και θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται πιο φιλικά μεταξύ τους. Θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, για να αγωνιστούν ενάντια στο κοινωνικό κατεστημένο και θα απελευθερωθούν από πολλές προκαταλήψεις. Μια τέτοια σχέση δεν κινδυνεύει να μπει στο κανάλι της ρουτίνας γιατί τα μέλη της εφευρίσκουν πάντοτε τρόπους για να την ανανεώνουν.


6.43 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήλιος Beyoncé Τρίγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Κέρδος Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Ήλιος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Ήλιος φανερώνει τον χαρακτήρα και την ψυχή σας. Το εύρος της ζωτικότητας και δραστηριότητας σας, του νου και της νόησης σας, της αγάπης και του αισθήματός σας. Δείχνει το μέγεθος της ισχύος, το βαθμό του αισθήματος της αξιοπρέπειας, της φιλοδοξίας, του ζήλου, της θέλησης, της επιθυμίας και της σοφίας.


6.44 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ήρα Beyoncé Τετράγωνο Δήμητρα Jay Z

Δήμητρα Beyoncé Πρόβλημα Ήρα Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την ανατροφή του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Δήμητρα και Ήρα σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο.


6.48 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Τρίγωνο Κλήρος Αγάπης Jay Z

Part Beyoncé Of Love Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με την αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Κλήρος Αγάπης και Κρόνος σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


6.51 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé Αντίθεση Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Αντίθεση Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Κλήρος Αγάπης σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση.


6.59 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Εστία Beyoncé Εξάγωνο Ερμής Jay Z

Διαύγεια Beyoncé Όφελος Εστία Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις διανοητικές ικανότητες, τον τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Ερμής και Εστία σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική. Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε.


6.64 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κρόνος Beyoncé Αντίθεση Χείρων Jay Z

Χείρων Beyoncé Αντίθεση Χρόνος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από τις θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Χείρων και Κρόνος σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Κρόνος φανερώνει το συγκεκριμένο νου που τείνει στη χωριστικότητα και στην έμφαση της προσωπικότητας, την ισχυρή αίσθηση του εγώ, το συναίσθημα που ελέγχεται από τη σκέψη και τη θέληση. Αυτοέλεγχο, υπομονή, σταθερότητα, εγκαρτέρηση, σοβαρότητα, σύνεση, περίσκεψη και πολύ πρακτική ικανότητα. Την αργή μεθοδική σκέψη, τον ψυχρό υπολογισμό και την αποφασιστικότητα.


6.65 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ερμής Beyoncé Εξάγωνο Κλήρος Τύχης Jay Z

Κλήρος Beyoncé Τύχης Όφελος Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την τύχη του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Κλήρος Τύχης και Ερμής σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Ερμής φανερώνει το εύρος της σκέψης, κατανόησης, λογικής, νόησης και νου, στην αφηρημένη όψη τους μάλλον, παρά τη συγκεκριμένη, τη γνώση για χάρη της γνώσης, ξέχωρα από οποιαδήποτε πρακτική εφαρμογή ή από την εξακρίβωση του ορθού ή του λάθους. Την εξυπνάδα, επιδεξιότητα, πονηριά, ευγλωττία, μνήμη και την καθαρή λογική.


6.67 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Αντίθεση Αφροδίτη Jay Z

Απόλαυση Beyoncé Αντίθεση Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé στέκονται απέναντι από την αγάπη, τη γοητεία και την ειλικρίνεια του μέλους Jay Z

Η όψη Αντίθεση μεταξύ των Αφροδίτη και Χείρων σε Συναστρία είναι είτε μια συμπληρωματική, ή μια χωριστική και αντιθετική όψη, της φύσης του Ουρανού και του Ήλιου. Υποδηλώνει το τέλος της μοίρας ή Κάρμα. Είναι κατά κάποιο τρόπο, ο λογαριασμός και ο τρόπος εξόφλησης μιας παλιάς αμαρτίας από προηγούμενο βίο. Το τι και γιατί πρέπει να εξοφληθεί, περιγράφεται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Αφροδίτη φανερώνει τις συγκινήσεις σας και τα αισθήματά σας, ειδικά τον έρωτα κι αυτά που προκύπτουν από αυτόν. Την αισθητική σας, την εκτίμηση της ομορφιάς, την κομψότητα, την άνεση και τη διασκέδαση. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


6.73 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé Τετράγωνο Παλλάδα Αθηνά Jay Z

Παλλάδα Beyoncé Αθηνά Πρόβλημα Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé συγκρούονται με το γούστο του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Παλλάδα Αθηνά και Ανατολικό Σημείο σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση.


6.82 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Δίας Beyoncé Τρίγωνο Μεσουράνημα Jay Z

Επάγγελμα Beyoncé Κέρδος Τύχη Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Δέκατος Οίκος και Δίας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Δίας φανερώνει το βαθμό συνδυασμού αισθήματος και σκέψης, καλοσύνης, καλής θέλησης, κοινωνικότητας, αισιοδοξίας, αγάπης του κάλλους, τάξης, αρμονίας και αφοσίωσης.


6.84 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Ποσειδώνας Beyoncé Τετράγωνο Ανατολικό Σημείο Jay Z

Ανατολικό Beyoncé Σημείο Πρόβλημα Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé συγκρούονται με την εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z

Η όψη Τετράγωνο μεταξύ των Ανατολικό Σημείο και Ποσειδώνας σε Συναστρία είναι κρίσιμη και αντιθετική και έχει τη φύση του Κρόνου. Ποτέ δεν παραλείπει να δώσει μια στάση που είναι διαταρακτική, προκατειλημένη, ή αντίθετη με τις συνθήκες ή τις περιστάσεις που τη συνοδεύουν. Είναι επίσης μια χωριστική όψη που επηρεάζει συνήθως την ηθική νότα του ωροσκοπίου. Είναι γνωστή σαν "η γωνία του πόνου και της θλίψης", η οποία φέρνει τύψεις και μια διαταραχή της κατάστασης του νου και του αισθήματος εξαιτίας ανησυχίας, αγωνίας και απελπισίας, στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Ποσειδώνας δείχνει το βαθμό της έντασης των αισθημάτων, επιθυμιών, συγκινήσεων, φαντασίας, αισθητικής, ψυχικών ικανοτήτων και της ενόρασης.


6.84 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Χείρων Beyoncé Εξάγωνο Λίλιθ Jay Z

Λίλιθ Beyoncé Όφελος Χείρων Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με τις ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Λίλιθ και Χείρων σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις.


6.87 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé Τρίγωνο Ήρα Jay Z

Ήρα Beyoncé Κέρδος Part Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé ταιριάζουν με τις συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z

Η όψη Τρίγωνο μεταξύ των Ήρα και Κλήρος Μοίρας σε Συναστρία είναι μία αρμονική και ρυθμική όψη, που έχει τη φύση της Αφροδίτης. Είναι μια τυχερή όψη γιατί σας βοηθάει να εγκαθιδρύσετε αρμονία ανάμεσα στις εξωτερικές επιρροές και στην εσωτερική νοητική σας στάση και έτσι μπορείτε να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση.


6.90 μοίρες απόκλιση από την ακριβή όψη σχηματίζει η επόμενη όψη. Ισχύς: 1 στα 7 * Πάρα πολύ αδύνατη.

Μεσουράνημα Beyoncé Εξάγωνο Πλούτωνας Jay Z

Πλούτος Beyoncé Όφελος Επάγγελμα Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé με κάποια προσπάθεια θα ταιριάξουν με την σεξουαλικότητα και τις δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z

Η όψη Εξάγωνο μεταξύ των Πλούτωνας και Δέκατος Οίκος σε Συναστρία είναι μία ευνοϊκή, συνδυαστική όψη, που προκαλεί δράση και αλλαγή και που έχει τη φύση της Σελήνης και του Ποσειδώνα. Συνδυάζει δύο επιρροές λίγο-πολύ παρόμοιας φύσης, όπως Πυρ και Αέρας, ή Γη και Νερό και γι αυτό σας παρακινεί σε δράση με θετικά αποτελέσματα στα θέματα που περιγράφονται από τους πλανήτες ή τα σημεία στη συνέχεια. Ο Πλούτωνας φανερώνει το βαθμό της αντοχής, της δύναμης και της ικανότητας απέναντι στις αλλαγές και το τέλος πραγμάτων και καταστάσεων, καθώς και την ικανότητα για νέα ξεκινήματα. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΨΕΩΝ

Σύνοδος 25 επί Ισχύς = 122
Εξάγωνο 57 επί Ισχύς = 240
Τετράγωνο 51 επί Ισχύς = 209
Τρίγωνο 56 επί Ισχύς = 232
Αντίθεση 21 επί Ισχύς = 90
Χιαστί 15 επί Ισχύς = 34
Ημιεξάγωνο 19 επί Ισχύς = 41
Ημιτετράγωνο 24 επί Ισχύς = 47
Ενάμιση Τετράγωνο 14 επί Ισχύς = 29
Πέμπτο 13 επί Ισχύς = 22
Δισπέμπτο 8 επί Ισχύς = 12

Στη Συναστρία αυτή υπάρχουν οι εξής όψεις:

153 Θετικές με άθροισμα Ισχύος 547,
110 Αρνητικές με άθροισμα Ισχύος 375,
40 Συνόδοι και Χιαστί με άθροισμα Ισχύος 156,

Αριθμός Όψεων: 153 Θετικές. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα των όψεων μπορούμε να πούμε ότι, η σχέση αυτή έχει πολλές πιθανότητες να δημιουργηθεί και να αντέξει στο χρόνο.

Ισχύς Όψεων: 547 Θετικές. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα των όψεων μπορούμε να πούμε ότι, η σχέση αυτή έχει πολλές πιθανότητες να δημιουργηθεί και να αντέξει στο χρόνο.

Επικρατέστερη Όψη: Βλέπουμε επίσης ότι υπερισχύουν τα Εξάγωνα κι αυτό μας λέει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης θα πρέπει να καταβάλλουν, τουλάχιστον στην αρχή, κάποια προσπάθεια για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να καταλάβουν καλά το ένα το άλλο. Όταν αυτό επιτευχθεί, πράγμα όμως που δεν είναι και πάντα το πιο εύκολο, τότε μόνο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για σταθερότητα σε αυτή τη σχέση.

Επικρατέστερη Ισχύς: Βλέπουμε επίσης ότι υπερισχύουν τα Εξάγωνα κι αυτό μας λέει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης θα πρέπει να καταβάλλουν, τουλάχιστον στην αρχή, κάποια προσπάθεια για να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να καταλάβουν καλά το ένα το άλλο. Όταν αυτό επιτευχθεί, πράγμα όμως που δεν είναι και πάντα το πιο εύκολο, τότε μόνο θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για σταθερότητα σε αυτή τη σχέση.

* * *

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Jay Z στον ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΧΑΡΤΗ Beyoncé

Δίας Jay Z στον 1 Οίκος Beyoncé

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι η σχέση αυτή είναι μια εξωστρεφής και πληθωρική σχέση, η οποία περιέχει πολλά στοιχεία ιδεαλισμού. Αν ο Δίας του Α μέλους πέφτει κοντά στον Ωροσκόπο του Β μέλους, τότε το Α μέλος θα συμπεριφερθεί από την αρχή αυθόρμητα και κεφάτα απέναντι στο Β μέλος. Διακαής επιθυμία του πρώτου θα είναι το να μπορέσει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την προσωπικότητα του δεύτερου. Έτσι μπορεί να τον παροτρύνει συνέχεια να διαβάζει, να πηγαίνει σε συναυλίες ή διαλέξεις, να ταξιδεύει στο εξωτερικό κ.λπ. Θα του μεταβιβάσει αρκετή από την πίστη και την αισιοδοξία του και θα τον κάνει περισσότερο εκδηλωτικό και αυθόρμητο. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης ο εκπρόσωπος του Δία εμπιστεύεται το Β μέλος και δείχνει μεγάλη ανοχή απέναντι στα σφάλματά του. Θα του παρέχει άφθονα υλικά και πνευματικά εφόδια και γενικά θα τον ευεργετεί σε όλους τους τομείς. Συχνά, ένα τέτοιο ζευγάρι συνδέεται με το χώρο της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της θρησκείας ή αποτελείται από μέλη διαφορετικών εθνικοτήτων.

Ήλιος Jay Z στον 2 Οίκος Beyoncé

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η θέση αυτή δείχνει ότι το ζευγάρι έχει θεμελιώσει τη σχέση του πάνω σε απτές και συγκεκριμένες αξίες. Συνήθως, οι αξίες αυτές είναι υλικής μορφής. Οι δυο τους μοιράζονται κάποια περιουσιακά στοιχεία (σπίτια, οικόπεδα, έπιπλα, αυτοκίνητα, χρήματα κ.λπ.) και μέσα από αυτά τα στοιχεία προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο συναισθηματικής ασφάλειας, το οποίο θα τους δώσει το έρεισμα για να λειτουργήσουν σαν ζευγάρι. Πολύ συχνά αναπτύσσονται, σε μια τέτοια σχέση, εξαιρετικά ωφελιμιστικές και υλιστικές τάσεις (οι οποίες προέρχονται κυρίως από την πλευρά εκείνου που έχει τον Ήλιο). Με μια τέτοια οικοθέτηση τα άτομα γίνονται εχθροί των αλλαγών και επιζητούν σταθερότητα. Γι αυτό και επιχειρούν μόνιμα, να γαντζώσουν τη σχέση τους πάνω σε αξίες που τις θεωρούν άφθαρτες στο χρόνο. Ίσως αναπτύξουν έντονα κτητικές τάσεις ο ένας απέναντι του άλλου. Ένας τονισμένος δεύτερος οίκος δείχνει πάντοτε έρωτα "ταυρίσιου" τύπου, βασισμένο δηλαδή, στη φυσική έλξη και στον ηδονισμό.

Αφροδίτη Jay Z στον 2 Οίκος Beyoncé

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η θέση αυτή είναι μια ισχυρή θέση και θα χρωματίσει έντονα τα χαρακτηριστικά της σχέσης. Τα άτομα προβάλλουν εδώ, την ομορφιά, την άνεση και την αρμονία σαν κύριες αξίες και βασίζουν πάνω τους ένα μεγάλο κομμάτι της συναισθηματικής και υλικής τους ασφάλειας. Τα γούστα τους, συνήθως, συμπίπτουν και γι αυτό τα ίδια βρίσκουν μεγάλη ευχαρίστηση στο να αγοράζουν από κοινού πράγματα με τα οποία θα ομορφαίνουν την καθημερινή τους ζωή. Γενικά τα υλικά αγαθά και το χρήμα, θα έχουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτή τη σχέση. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης τα άτομα αποκτούν, συνήθως, οικονομική άνεση (πολλές φορές, αυτός που έχει την Αφροδίτη ευεργετεί οικονομικά αυτόν που έχει τον οίκο). Μπορεί όμως να οδηγηθούν και σε αδικαιολόγητες σπατάλες. Συχνά μια τέτοια σχέση παίρνει έναν καθαρά ωφελιμιστικό χαρακτήρα. Οι δυο τους καταλήγουν στο να επιδιώκουν υπερβολικά, την απόλαυση και την ηδονή. Θα εκδηλώνονται πάντως, πολύ κτητικά ο ένας απέναντι στον άλλο.

Ποσειδώνας Jay Z στον 2 Οίκος Beyoncé

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης δυσκολεύονται να προσδιορίσουν το ποιες είναι οι πραγματικές τους αξίες. Αυτός που έχει τον Ποσειδώνα θα προβάλλει τις πνευματικές αξίες σαν ανώτερες, αλλά αυτός που έχει τον οίκο δεν θα νιώθει απόλυτα καλυμμένος απ' αυτές. Μπερδεύονται εδώ, ο ιδεαλισμός με τις ρεαλιστικές ανάγκες, με αποτέλεσμα τα άτομα να γίνονται ανίκανα να χειριστούν από κοινού τα περιουσιακά τους στοιχειά. Ονειρεύονται χιλιάδες τρόπους για να πλουτίσουν και έχουν πολλές εμπνεύσεις, αλλά δεν διαθέτουν ούτε τις πρακτικές ικανότητες ούτε και τη θέληση για να υλοποιήσουν τα οράματά τους. Δεν αποκλείεται ο ένας από τους δύο να εξαπατά τον άλλο, στον οικονομικό τομέα. Οι δυο τους θα σπαταλούν τα χρήματά τους για να καλύπτουν κάποιες φαντασιώσεις τους και μετά θα αδυνατούν να πληρώσουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Ίσως δίνουν μεγάλα ποσά σε άτομα που υποφέρουν. Συχνά με αυτή την οικοθέτηση, τα μέλη της σχέσης αποκτούν εισοδήματα μέσα από ανθρωπιστικές ή απόκρυφες δραστηριότητες.

Κλήρος Τύχης Jay Z στον 2 Οίκος Beyoncé

Η Τύχη του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Δεύτερος Οίκος, δείχνει τις οικονομικές δυνατότητες.

Ερμής Jay Z στον 3 Οίκος Beyoncé

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, οι διανοητικές ικανότητες, η επικοινωνία, ο περίγυρος, τα αδέλφια, οι γείτονες, και τα μικρά ταξίδια.

Η θέση αυτή του Ερμή είναι μια ισχυρή θέση. Ενεργοποιείται έντονα ο τομέας της επικοινωνίας και αυξάνεται κατακόρυφα η περιέργεια των ατόμων, που γίνονται εδώ πολυδιάστατα και αεικίνητα. Οδηγούνται στο να ανταλλάσσουν συνέχεια ιδέες και απόψεις, να κρίνουν πρόσωπα και καταστάσεις και να μετακινούνται ασταμάτητα. Η ροή των δεδομένων και των πληροφοριών ανάμεσά τους θα είναι πυκνή, άνετη κι ευχάριστη. Αυτός που έχει τον Ερμή θα μεταβιβάζει ακατάπαυστα, καινούργιες γνώσεις στον κάτοχο του οίκου. Ο τελευταίος πάλι θα γίνει περισσότερο φιλομαθής απ' ότι ήταν πριν. Ένα τέτοιο ζευγάρι είναι πάντοτε ανοιχτό σε όσα συμβαίνουν γύρω του, κινείται άνετα στον κοινωνικό χώρο και δημιουργεί ένα μεγάλο κύκλο γνωριμιών. Ίσως μάλιστα, σχετιστεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι δυο τους θα αναπτύσσουν μεταξύ τους μια αξιοζήλευτη λεκτική επικοινωνία. Το μόνο μειονέκτημα αυτής της οικοθέτησης είναι ότι ωθεί τα άτομα στο να ερμηνεύουν τα πάντα μέσα από το πρίσμα της λογικής. Οι γείτονες και τα αδέλφια ίσως παίξουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη σχέση. Ενδέχεται τα μέλη της να ταξιδεύουν συχνά μαζί.

Δήμητρα Jay Z στον 4 Οίκος Beyoncé

Η ανατροφή του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το σπίτι, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα γεράματα.

Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Τέταρτος Οίκος περιγράφει το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον.

Παλλάδα Αθηνά Jay Z στον 4 Οίκος Beyoncé

Το γούστο του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το σπίτι, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα γεράματα.

Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Τέταρτος Οίκος περιγράφει το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον.

Ήρα Jay Z στον 4 Οίκος Beyoncé

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το σπίτι, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα γεράματα.

Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Τέταρτος Οίκος περιγράφει το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον.

Κλήρος Αγάπης Jay Z στον 4 Οίκος Beyoncé

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το σπίτι, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα γεράματα.

Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Τέταρτος Οίκος περιγράφει το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον.

Άρης Jay Z στον 5 Οίκος Beyoncé

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, ο έρωτας, τα παιδιά, οι επιχειρήσεις, τα παιχνίδια και οι δημιουργικές ικανότητες.

Η θέση αυτή δείχνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης διαθέτουν μεγάλες δημιουργικές δυνάμεις. Συνήθως ο εκπρόσωπος του Άρη, ωθεί τον εκπρόσωπο του οίκου στο να βγάλει από μέσα του όλα του τα ταλέντα και τις ικανότητές του. Πολλές φορές όμως, αυτό το κάνει με έναν απότομο τρόπο. Οι τομείς που σχετίζονται με τον πέμπτο οίκο, μετατρέπονται τότε, σε πεδίο ανταγωνισμού για τους δύο (ίσως ν' αρχίσουν να αθλούνται μαζί, να παίζουν μουσική ή και να υποδύονται κάποιους ρόλους μόνο και μόνο για να αποδείξουν ότι ο ένας έχει μεγαλύτερες δημιουργικές ικανότητες από τον άλλο). Αυτό το στοιχείο του ανταγωνισμού θα οδηγήσει τα άτομα στο να εκδηλώσουν ιδιότητες που πρωτύτερα αγνοούσαν. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης οι δυο τους θα εκφράζονται πολύ δυναμικά και παρορμητικά, με αποτέλεσμα να έρχονται συχνά σε σύγκρουση. Ανάμεσά τους θα αναπτυχθεί μια έντονη σεξουαλικότητα. Τα άτομα μπορεί να δραστηριοποιούνται εδώ, σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχαγωγία, το θέαμα και τον αθλητισμό. Ενδέχεται να συμπεριφέρονται κάπως απότομα στα παιδιά.

Κορυφή Jay Z στον 5 Οίκος Beyoncé

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, ο έρωτας, τα παιδιά, οι επιχειρήσεις, τα παιχνίδια και οι δημιουργικές ικανότητες.

Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Πέμπτος Οίκος δείχνει τις επιχειρήσεις, τους έρωτες και τα παιδιά.

Χείρων Jay Z στον 6 Οίκος Beyoncé

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η εργασία, ο μόχθος, η υγιεινή και οι ασθένειες.

Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Έκτος Οίκος δείχνει τις ασθένειες και τις δυσκολίες.

Βόρειος Δεσμός Jay Z στον 6 Οίκος Beyoncé

Τα πεδία δράσης του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η εργασία, ο μόχθος, η υγιεινή και οι ασθένειες.

Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Έκτος Οίκος δείχνει τις ασθένειες και τις δυσκολίες.

Κρόνος Jay Z στον 7 Οίκος Beyoncé

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, ο γάμος, οι συνεταιρισμοί, η κοινωνική και κοσμική ζωή και οι σχέσεις με την κοινωνία.

Η θέση αυτή δείχνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά, από κοινού, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους. Στην πραγματικότητα ίσως αυτές ακριβώς οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις να τους έφεραν κοντά και να τους έδεσαν. Μια τέτοια οικοθέτηση λειτουργεί ικανοποιητικά στις επαγγελματικές σχέσεις. Στις ερωτικές όμως, μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Και αυτό γιατί τις φορτώνει από την αρχή με πολλά καθήκοντα. Από την άλλη μεριά, όμως, η οικοθέτηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η σχέση θα αντέξει στις δοκιμασίες του χρόνου και ότι θα διατηρηθεί επί μακρόν. Πιθανώς αυτός που έχει τον Κρόνο να συμπεριφέρεται αυστηρά ή και ψυχρά απέναντι σε αυτόν που έχει τον οίκο. Ίσως τα άτομα να θυσιάσουν την προσωπική τους ζωή για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις διάφορες υποχρεώσεις τους. Πολλές φορές, υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους δύο.

Μεσουράνημα Jay Z στον 9 Οίκος Beyoncé

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η φιλοσοφία, τα μεγάλα ταξίδια και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Ένατος Οίκος δείχνει τη στάση ζωής και τα μακρινά ταξίδια.

Κλήρος Πνεύματος Jay Z στον 9 Οίκος Beyoncé

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η φιλοσοφία, τα μεγάλα ταξίδια και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Ο Ένατος Οίκος δείχνει τη στάση ζωής και τα μακρινά ταξίδια.

Λίλιθ Jay Z στον 10 Οίκος Beyoncé

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το επάγγελμα, η φήμη και η κοινωνική θέση.

Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα.

Εστία Jay Z στον 11 Οίκος Beyoncé

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Ενδέκατος Οίκος δείχνει τους φίλους και τους στόχους.

Ανατολικό Σημείο Jay Z στον 11 Οίκος Beyoncé

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Ενδέκατος Οίκος δείχνει τους φίλους και τους στόχους.

Κλήρος Μοίρας Jay Z στον 11 Οίκος Beyoncé

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Ενδέκατος Οίκος δείχνει τους φίλους και τους στόχους.

Σελήνη Jay Z στον 12 Οίκος Beyoncé

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το υποσυνείδητο, οι δοκιμασίες και οι αντιζηλίες.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι ανάμεσα στα μέλη αυτής της σχέσης αναπτύσσεται ένας πολύ βαθύς συναισθηματικός και ψυχικός σύνδεσμος, τόσο βαθύς που ακόμη και τα ίδια τα άτομα μπορεί να μην έχουν συνειδητοποιήσει την πραγματική του διάσταση. Τα άτομα, εδώ, περισσότερο νιώθουν τα συναισθήματά τους και λιγότερο τα εκδηλώνουν. Ο εκπρόσωπος της Σελήνης μπαίνει, στον πιο ευαίσθητο χώρο εκείνου που έχει τον οίκο: στο χώρο του ασυνειδήτου του. Έρχεται έτσι, σε επαφή με όλα τα τρωτά σημεία και τις αδυναμίες του δεύτερου και αντιλαμβάνεται, ενστικτωδώς, τα σημεία που τον πονάνε. Παίρνει τότε, μια προστατευτική στάση απέναντι στο δεύτερο. Με αυτή την οικοθέτηση, όταν αναστατώνεται ο ένας, αμέσως αναστατώνεται κι ο άλλος. Τα άτομα νιώθουν έρμαια των συναισθημάτων τους (που συχνά παίρνουν τη μορφή οίκτου ή ακόμα και μίσους). Θα κάνουν μόνιμα, μια προβολή της δικής τους διάθεσης πάνω στο σύντροφό τους ενώ πολλές φορές θα αδυνατούν να κατανοήσουν τις αντιδράσεις του συντρόφου τους. Ίσως φανούν ανειλικρινείς, ο ένας απέναντι στον άλλο.

Ουρανός Jay Z στον 12 Οίκος Beyoncé

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το υποσυνείδητο, οι δοκιμασίες και οι αντιζηλίες.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι στη σχέση αυτή τα άτομα ωθούνται στο να απελευθερώσουν όλες τις καταπιεσμένες τάσεις τους. Πρωτεργάτης αυτής της κίνησης είναι συνήθως, αυτός που έχει τον Ουρανό. Αυτός συνειδητοποιεί ότι ο δεύτερος του κρύβει πολλά πράγματα. Συμπεριφέρεται λοιπόν, προκλητικά απέναντί του, μόνο και μόνο για να τον εξαναγκάσει να εξωτερικεύσει τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τις διάφορες συμπεριφορές του. Έτσι ο εκπρόσωπος του οίκου θα αισθάνεται μόνιμα κάποιο είδος εσωτερικής αναστάτωσης όταν θα βρίσκεται κοντά στον πρώτο. Στα μάτια ενός τρίτου, οι αντιδράσεις των μελών αυτής της σχέσης θα φαντάζουν αλλόκοτες (ξαφνικές εκρήξεις θυμού, κλάματα χωρίς φανερή αιτία, αδικαιολόγητοι ενθουσιασμοί κ.λπ.). Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης λαμβάνει χώρα μια πραγματική επανάσταση στο χώρο του ασυνείδητου των ατόμων και βγαίνουν στην επιφάνεια πολλά από τα απωθημένα τους. Χρειάζεται λοιπόν, τα ίδια να είναι δυνατά και ώριμα, για να βγουν κερδισμένα από αυτές τις διεργασίες.

Πλούτωνας Jay Z στον 12 Οίκος Beyoncé

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το υποσυνείδητο, οι δοκιμασίες και οι αντιζηλίες.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι στη σχέση αυτή συμβαίνουν κάποιες υπόγειες διεργασίες που επιφέρουν ισχυρές μεταμορφώσεις στον εσωτερικό κόσμο των ατόμων. Οι μεταμορφώσεις αυτές λαμβάνουν χώρα κυρίως στο χώρο του ασυνείδητου εκείνου που έχει τον οίκο. Το πιθανότερο είναι πάντως, ότι δεν θα γίνουν αντιληπτές από τα μέλη αυτής της σχέσης. Οι δυο τους θα φτάνουν συχνά σε κάποια βίαια και δραματικά ξεσπάσματα, αλλά θα αδυνατούν να προσδιορίσουν τους πραγματικούς λόγους αυτών των ξεσπασμάτων. Αυτός που έχει τον Πλούτωνα ενδέχεται να φέρει στην επιφάνεια πολλές από τις εσωτερικές ελλείψεις και αδυναμίες αυτού που έχει τον οίκο, ελλείψεις τις οποίες θα του επισημαίνει με έναν μάλλον οδυνηρό τρόπο. Ίσως οι δυο τους αναπτύξουν μια κρυφή εχθρότητα μεταξύ τους.

Ωροσκόπος Jay Z στον 12 Οίκος Beyoncé

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Jay Z θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Beyoncé σε τομείς όπως, το υποσυνείδητο, οι δοκιμασίες και οι αντιζηλίες.

Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Ο Δωδέκατος Οίκος δείχνει τις τάσεις προς τον αποκρυφισμό.

* * *

ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ Beyoncé στον ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΧΑΡΤΗ Jay Z

Ερμής Beyoncé στον 1 Οίκος Jay Z

Οι διανοητικές ικανότητες, ο τρόπος επικοινωνίας και ομιλίας του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης.

Η θέση αυτή δείχνει ότι σε αυτή τη σχέση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο διάλογο και την επικοινωνία. Τα μέλη της υιοθετούν πολύ σύγχρονες αντιλήψεις και συνήθως έχουν μια νεανική εμφάνιση. Είναι πάντως, ανήσυχα και ζητούν να ενημερώνονται συνέχεια για τις εξελίξεις που συμβαίνουν γύρω τους. Ίσως δουλεύουν από κοινού σε κάποιο επάγγελμα που τους φέρνει καθημερινά σε επαφή με πολύ κόσμο (ενδέχεται πχ., να έχουν μαγαζί, ταξιδιωτικό γραφείο, να είναι εκπαιδευτικοί, δημοσιογράφοι, εμπορικοί αντιπρόσωποι κ.λπ.). Τα άτομα νιώθουν ότι ταυτίζονται στον πνευματικό τομέα και διεγείρουν το ένα το άλλο για περισσότερη αναζήτηση. Ένα τέτοιο ζευγάρι είναι εξαιρετικά ομιλητικό. Όταν βρίσκεται με κόσμο επιδεικνύει διαρκώς τις γνώσεις του στους άλλους.

Δίας Beyoncé στον 1 Οίκος Jay Z

Η τύχη, η χαρά, ο πλούτος, η ωριμότητα, οι θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι η σχέση αυτή είναι μια εξωστρεφής και πληθωρική σχέση, η οποία περιέχει πολλά στοιχεία ιδεαλισμού. Αν ο Δίας του Α μέλους πέφτει κοντά στον Ωροσκόπο του Β μέλους, τότε το Α μέλος θα συμπεριφερθεί από την αρχή αυθόρμητα και κεφάτα απέναντι στο Β μέλος. Διακαής επιθυμία του πρώτου θα είναι το να μπορέσει να αναπτύξει και να καλλιεργήσει την προσωπικότητα του δεύτερου. Έτσι μπορεί να τον παροτρύνει συνέχεια να διαβάζει, να πηγαίνει σε συναυλίες ή διαλέξεις, να ταξιδεύει στο εξωτερικό κ.λπ. Θα του μεταβιβάσει αρκετή από την πίστη και την αισιοδοξία του και θα τον κάνει περισσότερο εκδηλωτικό και αυθόρμητο. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης ο εκπρόσωπος του Δία εμπιστεύεται το Β μέλος και δείχνει μεγάλη ανοχή απέναντι στα σφάλματά του. Θα του παρέχει άφθονα υλικά και πνευματικά εφόδια και γενικά θα τον ευεργετεί σε όλους τους τομείς. Συχνά, ένα τέτοιο ζευγάρι συνδέεται με το χώρο της εκπαίδευσης, της φιλοσοφίας, της θρησκείας ή αποτελείται από μέλη διαφορετικών εθνικοτήτων.

Κρόνος Beyoncé στον 1 Οίκος Jay Z

Η πείρα, τα εμπόδια, η μόρφωση, σταθερότητα του πνεύματος, η καρτερικότητα και η διάρκεια της σχέσης στο χρόνο από πλευράς του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης.

Η θέση αυτή του Κρόνου στον πρώτο οίκο είναι μια όψη που συναντάται συχνά στις σχέσεις εκείνες που χαρακτηρίζονται για το πολύ σοβαρό και συντηρητικό τους ύφος. Εάν μάλιστα ο Κρόνος του Α μέλους κάνει σύνοδο με τον Ωροσκόπο του Β μέλους, τότε το Β μέλος θα αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στο να εξωτερικεύσει τον εαυτό του, παρουσία του Α μέλους. Ίσως γιατί ο εκπρόσωπος του Κρόνου συμπεριφέρεται εδώ πολύ αυστηρά μαζί του και του κριτικάρει συνέχεια, κάθε σφάλμα και παράλειψή του. Το Β μέλος νιώθει κάποιο φραγμό ανάμεσα στο ίδιο και το σύντροφό του. Συχνά η αίσθηση αυτού του φραγμού οφείλεται στη μεγάλη διαφορά ηλικίας που υπάρχει ανάμεσα στους δύο ή σε κάποια σωματική ατέλεια που παρουσιάζει το Α μέλος. Σε μια τέτοια σχέση πνίγονται οι ενθουσιασμοί αλλά αναπτύσσονται στοιχεία πειθαρχίας, αντοχής, ωριμότητας και ευθύνης. Η οικοθέτηση αυτή παρουσιάζεται συχνά στα ζευγάρια εκείνα τα οποία πρέπει να καλύψουν σωρεία υποχρεώσεων και γι αυτό στερούνται πολλές από τις χαρές τις ζωής. Συνήθως, δίνει μακροβιότητα σε μια σχέση.

Δήμητρα Beyoncé στον 1 Οίκος Jay Z

Η ανατροφή του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης.

Η Δήμητρα δείχνει την ανατροφή που λάβατε μικροί, καθώς και την ικανότητά σας για την ανατροφή άλλων. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.

Κλήρος Μοίρας Beyoncé στον 1 Οίκος Jay Z

Η μοίρα στο επάγγελμα και στην κοινωνική θέση του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το χαρακτήρα, την εμφάνιση, τις δυνατότητες και τη σφαίρα δράσης.

Ο Κλήρος της Μοίρας δείχνει το επάγγελμα και την κοινωνική θέση. Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση.

Αφροδίτη Beyoncé στον 2 Οίκος Jay Z

Η αγάπη, η γοητεία και η ειλικρίνεια του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η θέση αυτή είναι μια ισχυρή θέση και θα χρωματίσει έντονα τα χαρακτηριστικά της σχέσης. Τα άτομα προβάλλουν εδώ, την ομορφιά, την άνεση και την αρμονία σαν κύριες αξίες και βασίζουν πάνω τους ένα μεγάλο κομμάτι της συναισθηματικής και υλικής τους ασφάλειας. Τα γούστα τους, συνήθως, συμπίπτουν και γι αυτό τα ίδια βρίσκουν μεγάλη ευχαρίστηση στο να αγοράζουν από κοινού πράγματα με τα οποία θα ομορφαίνουν την καθημερινή τους ζωή. Γενικά τα υλικά αγαθά και το χρήμα, θα έχουν ιδιαίτερο βάρος σε αυτή τη σχέση. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης τα άτομα αποκτούν, συνήθως, οικονομική άνεση (πολλές φορές, αυτός που έχει την Αφροδίτη ευεργετεί οικονομικά αυτόν που έχει τον οίκο). Μπορεί όμως να οδηγηθούν και σε αδικαιολόγητες σπατάλες. Συχνά μια τέτοια σχέση παίρνει έναν καθαρά ωφελιμιστικό χαρακτήρα. Οι δυο τους καταλήγουν στο να επιδιώκουν υπερβολικά, την απόλαυση και την ηδονή. Θα εκδηλώνονται πάντως, πολύ κτητικά ο ένας απέναντι στον άλλο.

Πλούτωνας Beyoncé στον 2 Οίκος Jay Z

Η σεξουαλικότητα και οι δυνατότητες ανανέωσης της σχέσης του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι οι αξίες των μελών αυτής της σχέσης υφίστανται παροδικά ισχυρές μεταμορφώσεις. Υπαίτιος γι αυτές τις μεταμορφώσεις, αν και σε κάποιο ασυνείδητο επίπεδο, είναι αυτός που έχει τον Πλούτωνα. Απώτερος σκοπός του τελευταίου θα είναι να κυριαρχήσει, μέσω των κοινών περιουσιακών τους στοιχείων, πάνω στο σύντροφό του και να διεισδύσει στα βαθύτερα στρώματα της προσωπικότητάς του. Από τη στιγμή που θα διαπιστώσει το πόσο εξαρτάται η ασφάλεια του δεύτερου από το χρήμα ή τα ακίνητα, θα αρχίσει να παίζει σε βάρος του λεπτά ψυχολογικά παιχνίδια. Δεν αποκλείεται να φτάσει στο σημείο να διασπαθίσει σκόπιμα τα χρήματα του δεύτερου μόνο και μόνο για να μελετήσει τις ψυχολογικές του αντιδράσεις και για να του αποδείξει ότι δεν θα πρέπει να βασίζει την ασφάλειά του πάνω στα υλικά αγαθά. Στη θετική της εκδήλωση αυτή η οικοθέτηση, δίνει την ικανότητα στα άτομα να ξεπερνούν και τις πιο μεγάλες οικονομικές κρίσεις και να φτιάχνουν (ή να ξαναφτιάχνουν από την αρχή) ολόκληρες περιουσίες.

Ήρα Beyoncé στον 2 Οίκος Jay Z

Οι συζυγικές τάσεις του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η Ήρα είναι μια ένδειξη για το είδος του συντρόφου σας στο γάμο. Ο Δεύτερος Οίκος, δείχνει τις οικονομικές δυνατότητες.

Εστία Beyoncé στον 2 Οίκος Jay Z

Η ικανότητα συγκέντρωσης προς την επίτευξη στόχων του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η Εστία σας δείχνει σε τι, που και πως μπορείτε να αφοσιωθείτε, που μπορείτε να εστιάσετε τις δραστηριότητές σας για να πετύχετε το μεγαλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα. Αλλά δείχνει επίσης και ότι πρέπει να αποσύρεστε περιοδικά για να ανακτήσετε τις δυνάμεις μας, γιατί αν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε μέχρι και να αρρωστήσετε. Ο Δεύτερος Οίκος, δείχνει τις οικονομικές δυνατότητες.

Ανατολικό Σημείο Beyoncé στον 2 Οίκος Jay Z

Η εξωτερική εμφάνιση του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Η Ανατολικό Σημείο δείχνει την προσωπικότητα και την εξωτερική εμφάνιση. Ο Δεύτερος Οίκος, δείχνει τις οικονομικές δυνατότητες.

Ωροσκόπος Beyoncé στον 2 Οίκος Jay Z

Ο χαρακτήρας, η εμφάνιση, οι δυνατότητες και η σφαίρα δράσης του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, τα οικονομικά, τα χρήματα και η περιουσία.

Ο Πρώτος Οίκος δείχνει το χαρακτήρα και την εξωτερική συμπεριφορά και εμφάνιση. Ο Δεύτερος Οίκος, δείχνει τις οικονομικές δυνατότητες.

Σελήνη Beyoncé στον 3 Οίκος Jay Z

Η καθημερινή ζωή, η διάθεση και οι συνήθειες του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, οι διανοητικές ικανότητες, η επικοινωνία, ο περίγυρος, τα αδέλφια, οι γείτονες, και τα μικρά ταξίδια.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης επικοινωνούν μεταξύ τους με έναν πολύ συναισθηματικό και διαισθητικό τρόπο. Θα επιδιώκουν να συζητούν τακτικά, όχι τόσο για να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις όσο για να ανταλλάσσουν συναισθήματα. Η ικανότητά τους να επικοινωνούν θα εξαρτάται άμεσα από τη συναισθηματική τους κατάσταση. Ένα μεγάλο κομμάτι πάντως, της επικοινωνίας τους θα είναι μη λεκτικό. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης, τα άτομα οδηγούνται στο να εξωτερικεύουν και στο να περιγράφουν, με μεγάλη αναλυτικότητα, κάθε εσωτερική τους αίσθηση το ένα στο άλλο. Η σχέση τους μπορεί να πάρει έτσι, κάποια εγκεφαλική απόχρωση. Συχνά, ένα τέτοιο ζευγάρι αναπτύσσει στενές σχέσεις με τους γείτονές του και με το συγγενικό του περιβάλλον. Ενδέχεται, άλλωστε, η πρώτη γνωριμία να έγινε μέσα σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον.

Ουρανός Beyoncé στον 3 Οίκος Jay Z

Οι αντιδράσεις απέναντι στα απροσδόκητα και στα αναπάντεχα της ζωής του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, οι διανοητικές ικανότητες, η επικοινωνία, ο περίγυρος, τα αδέλφια, οι γείτονες, και τα μικρά ταξίδια.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης θα επιφέρουν, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους, ριζικές και επαναστατικές αλλαγές ο ένας στον τρόπο σκέψης του άλλου (ιδιαίτερα ο εκπρόσωπος του Ουρανού στον εκπρόσωπο του τρίτου οίκου). Τα άτομα θα μεταβιβάζουν ασυνήθιστες και συναρπαστικές πληροφορίες το ένα στο άλλο και θα αναπτύσσουν πρωτότυπες και έξυπνες ιδέες. Θα κυριαρχεί μέσα τους μια παρόρμηση να εξωτερικεύουν οτιδήποτε περνάει από το μυαλό τους. Οι διαλόγοι τους θα ηχούν, συχνά, αλλοπρόσαλλοι και ακατανόητοι στα αυτιά των τρίτων (αυτό, γιατί οι δυο τους θα κάνουν χρήση μιας καθαρά δικής τους γλώσσας, πιθανών με πολλά στοιχεία αργκό, για να συνεννοούνται). Η κοινωνική ανισότητα, η πολιτική, ο συνδικαλισμός, ενδέχεται να είναι τακτικά θέματα στις συζητήσεις τους. Ένα τέτοιο ζευγάρι αγωνίζεται συνήθως, για να μεταδώσει τις ιδέες του στους άλλους (στους φίλους, τους συναδέλφους, τους συγγενείς κ.λπ.). Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης, τα άτομα αλλάζουν επαναστατικά, το ρυθμό της καθημερινότητάς τους. Πολλές φορές, μάλιστα, εξεγείρονται ενάντια στους γείτονες ή τους συγγενείς τους. Ενδέχεται να κάνουν μαζί κάποια απρόβλεπτα και ασυνήθιστα ταξίδια.

Λίλιθ Beyoncé στον 3 Οίκος Jay Z

Οι ανομολόγητες σκέψεις του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, οι διανοητικές ικανότητες, η επικοινωνία, ο περίγυρος, τα αδέλφια, οι γείτονες, και τα μικρά ταξίδια.

Η Λίλιθ δείχνει πόσο αισθησιακοί είστε. Ο Τρίτος Οίκος δείχνει τις μετακινήσεις και τη νοητική δραστηριότητα.

Ποσειδώνας Beyoncé στον 4 Οίκος Jay Z

Η ρομαντική πλευρά, η φαντασία, τα όνειρα και τα οράματα του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το σπίτι, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα γεράματα.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης συνδέονται μεταξύ τους με κάποιους πολύ λεπτούς και βαθείς ψυχικούς δεσμούς. Αναπτύσσουν μια πλούσια συναισθηματική ροή ανάμεσά τους, καταλαβαίνουν διαισθητικά ο ένας τη διάθεση του άλλου και εκδηλώνουν πολλές ευαισθησίες. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης τα άτομα εξιδανικεύουν το θεσμό της οικογένειας ή ονειρεύονται να αποκτήσουν από κοινού, ένα ιδανικό σπίτι. Όταν όμως, έρθει η στιγμή να κάνουν οικογένεια ή όταν αποκτήσουν αυτό το ιδανικό σπίτι, ενδέχεται να νιώσουν απογοήτευση επειδή τα πράγματα δεν θα είναι ακριβώς όπως τα φανταζόταν. Ίσως αποδειχτούν ανίκανα να διαχειριστούν με ρεαλισμό τις οικογενειακές τους υποθέσεις (αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι πιο έντονο από την πλευρά αυτού που έχει τον Ποσειδώνα). Γενικά θα κυριαρχεί μέσα τους μια σύγχυση για το τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο σπίτι τους. Στη θετική της εκδήλωση αυτή η οικοθέτηση δημιουργεί οικογένειες στις οποίες επικρατούν πολλά καλλιτεχνικά ή πνευματικά στοιχεία. Ίσως χρειαστεί οι δυο τους να φροντίσουν κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο.

Κλήρος Τύχης Beyoncé στον 4 Οίκος Jay Z

Η Τύχη του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το σπίτι, το περιβάλλον, η οικογένεια και τα γεράματα.

Ο Κλήρος Τύχης δείχνει που θα εκδηλωθεί η τύχη. Ο Τέταρτος Οίκος περιγράφει το σπίτι και το οικογενειακό περιβάλλον.

Χείρων Beyoncé στον 9 Οίκος Jay Z

Οι θεραπευτικές και επιμορφωτικές ικανότητες του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλοσοφία, τα μεγάλα ταξίδια και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Ο Χείρων φανερώνει το κατά πόσο είστε ικανοί να ανταπεξέλθετε και να αποδεχτείτε σκληρές καταστάσεις και να βοηθήσετε, να θεραπεύσετε και να διδάξετε άλλους να αντιμετωπίσουν δικές τους σκληρές καταστάσεις. Ο Ένατος Οίκος δείχνει τη στάση ζωής και τα μακρινά ταξίδια.

Κορυφή Beyoncé στον 9 Οίκος Jay Z

Οι καρμικές οφειλές του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλοσοφία, τα μεγάλα ταξίδια και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Η Κορυφή φανερώνει μοιραία γεγονότα, συναντήσεις και καταστάσεις. Ο Ένατος Οίκος δείχνει τη στάση ζωής και τα μακρινά ταξίδια.

Κλήρος Αγάπης Beyoncé στον 9 Οίκος Jay Z

Η αιώνια αγάπη και αφοσίωση του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλοσοφία, τα μεγάλα ταξίδια και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Ο Κλήρος της Αγάπης δείχνει την ικανότητα και αναζήτηση για αιώνια αγάπη και αφοσίωση. Ο Ένατος Οίκος δείχνει τη στάση ζωής και τα μακρινά ταξίδια.

Άρης Beyoncé στον 11 Οίκος Jay Z

Η σεξουαλική ικανότητα, οι σεξουαλικές προτιμήσεις και η μαχητικότητα του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης διοχετεύουν πολύ ενέργεια σε κάποιες δραστηριότητες ομαδικού χαρακτήρα. Φανερώνει επίσης, ότι οι δυο τους αγωνίζονται σκληρά για να πραγματοποιήσουν τα οράματά τους. Με την επήρεια αυτής της οικοθέτησης τα άτομα γίνονται συνήθως, δραστήρια και δυναμικά μέλη κάποιου συλλόγου ή σωματείου, στρατεύονται στα πλαίσια κάποιου κινήματος κ.λπ. Θα νιώθουν πάντως, ότι γίνονται πιο δυνατά όταν θα δραστηριοποιούνται από κοινού παρά όταν θα λειτουργούν ξεχωριστά. Αυτός που έχει τον Άρη θα ενθουσιάζεται με τις ιδέες και τα οράματα εκείνου που έχει τον οίκο και γι αυτό θα παροτρύνει, πολύ ενεργητικά, το δεύτερο να τα πραγματοποιήσει. Κάτω από την επήρεια αυτής της οικοθέτησης τα άτομα καλλιεργούν, συνήθως, τελείως διαφορετικές προσδοκίες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι δυο τους να δυσκολεύονται να συντονίσουν τα σχέδιά τους για το μέλλον. Ίσως οι φίλοι του ενός να μην αρέσουν στον άλλο. Για όλες αυτές τις αιτίες τα άτομα θα έρχονται συχνά σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Βόρειος Δεσμός Beyoncé στον 11 Οίκος Jay Z

Τα πεδία δράσης του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Ο Βόρειος Δεσμός σας ενθαρρύνει να προωθήσετε όλα τα ζητήματα που περιγράφονται από το ζώδιο και τον οίκο στον οποίο εμφανίζεται και αμβλύνει όποιες δυσαρμονικές όψεις πλανητών γίνονται προς αυτόν. Ο Ενδέκατος Οίκος δείχνει τους φίλους και τους στόχους.

Μεσουράνημα Beyoncé στον 11 Οίκος Jay Z

Οι επαγγελμάτικές φιλοδοξίες του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Ο Δέκατος Οίκος δείχνει το επάγγελμα. Ο Ενδέκατος Οίκος δείχνει τους φίλους και τους στόχους.

Κλήρος Πνεύματος Beyoncé στον 11 Οίκος Jay Z

Οι πνευματικές αναζητήσεις και προσδοκίες του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, η φιλία, οι επιθυμίες και οι στόχοι.

Ο Κλήρος του Πνεύματος δείχνει τις πνευματικές ανησυχίες. Ο Ενδέκατος Οίκος δείχνει τους φίλους και τους στόχους.

Ήλιος Beyoncé στον 12 Οίκος Jay Z

Ο έρωτας, η αυτοέκφραση, ο εσωτερικός κόσμος και οι προσωπικές ικανότητες του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το υποσυνείδητο, οι δοκιμασίες και οι αντιζηλίες.

Η θέση αυτή φανερώνει ότι τα μέλη αυτής της σχέσης συνδέονται συναισθηματικά και ψυχικά σε ένα τέτοιο υπερκόσμιο επίπεδο που μπορεί να τα κάνουν να χάσουν τον έλεγχο της σχέσης τους ή ακόμα και τα όρια του ίδιου του εαυτού τους. Ο εκπρόσωπος του Ήλιου μπαίνει εδώ σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο εκείνου που έχει τον οίκο: στο χώρο του ασυνειδήτου του. Του φωτίζει λοιπόν, πράγματα που ο δεύτερος θα ήθελε πάση θυσία να ξεχάσει. Τον κάνει να αναβιώνει οδυνηρές εμπειρίες από το παρελθόν και τον αναστατώνει (άθελά του). Επειδή η αναστάτωση αυτή δεν προέρχεται από συνειδητά ερεθίσματα φαντάζει παράφωνη. Γι αυτό ο εκπρόσωπος του οίκου θα τείνει να θεωρεί ότι ο εκπρόσωπος του Ήλιου είναι παράξενος και ιδιόρρυθμος. Ανάμεσα στους δύο θα αναπτυχθεί μια πολύ έντονη συναισθηματική ροή. Η αγάπη τους θα περιέχει κάποιο στοιχείο οίκτου. Τα άτομα θα αδυνατούν να προσδιορίσουν τον πραγματικό λόγο για τον οποίον βρίσκονται μαζί. Μπορεί απλά, να νιώθουν ότι θυσιάζονται για χάρη του συντρόφου τους. Ίσως αναπτυχθεί υποκρισία και έχθρα μεταξύ τους. Συνήθως μια τέτοια σχέση διατηρείται κρυφή.

Παλλάδα Αθηνά Beyoncé στον 12 Οίκος Jay Z

Το γούστο του μέλους Beyoncé θα επηρεάσουν τη ζωή του μέλους Jay Z σε τομείς όπως, το υποσυνείδητο, οι δοκιμασίες και οι αντιζηλίες.

Η Παλλάδα Αθηνά δείχνει το κατά πόσο είστε ικανοί να αναπροσαρμόσετε, να ξανασχεδιάσετε και να ξαναδημιουργήσετε το περιβάλλον σας πάνω σε νέα πρότυπα, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω παλαιότητας, είτε έτσι απλώς για τη χαρά της αλλαγής. Ο Δωδέκατος Οίκος δείχνει τις τάσεις προς τον αποκρυφισμό.

* * *

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Εδώ τελειώνει η μελέτη της συμβατότητας μεταξύ των μελών αυτής της σχέσης. Προσπάθησα με όσο το δυνατόν απλούστερο τρόπο να καταγράψω και να περιγράψω όλα τα στοιχεία εκείνα που αποτελούν την ουσία και το λόγο αυτής της σχέσης. Οι κρίσεις που σας δόθηκαν κάτω από κάθε κεφάλαιο, αποτελούν την πεμπτουσία της Αστρολογικής τεχνικής της Συναστρίας.

* * *

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Jay Z

ΟΙΚΟΙ PtolemyΖΩΔΙΟ
1ος19°12'50'' Παρθένος
2ος19°12'50'' Ζυγός
3ος19°12'50'' Σκορπιός
4ος19°12'50'' Τοξότης
5ος19°12'50'' Αιγόκερως
6ος19°12'50'' Υδροχόος
7ος19°12'50'' Ιχθείς
8ος19°12'50'' Κριός
9ος19°12'50'' Ταύρος
10ος19°12'50'' Δίδυμοι
11ος19°12'50'' Καρκίνος
12ος19°12'50'' Λέων
ΚΥΡΙΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΖΩΔΙΟ
Ήλιος 11°52'43' Τοξότης
Σελήνη 05°11'52' Ζυγός
Ερμής 21°45'11' Τοξότης
Αφροδίτη 29°29'52' Σκορπιός
Άρης 21°31'37' Υδροχόος
Δίας 27°49'15' Ζυγός
Κρόνος R 02°53'29' Ταύρος
Ουρανός 08°03'00' Ζυγός
Ποσειδώνας 28°56'03' Σκορπιός
Πλούτωνας 27°11'34' Παρθένος
Χείρων R 02°24'34' Κριός
Δήμητρα 11°46'11' Υδροχόος
Παλλάδα Αθηνά 18°24'29' Αιγόκερως
Ήρα 23°37'29' Αιγόκερως
Εστία 24°55'19' Λέων
Βόρειος Δεσμός R 16°45'16' Ιχθείς
Λίλιθ 29°40'06' Καρκίνος
Κλήρος Τύχης 25°53'24' Σκορπιός
Κορυφή 01°15'27' Ιχθείς
Ανατολικό Σημείο 15°14'20' Παρθένος
Ωροσκόπος 19°12'50' Παρθένος
Μεσουράνημα 19°12'50' Δίδυμοι
Κλήρος Πνεύματος 12°32'15' Καρκίνος
Κλήρος Αγάπης 02°33'58' Υδροχόος
Κλήρος Μοίρας 24°10'17' Λέων

Beyoncé

ΟΙΚΟΙ PtolemyΖΩΔΙΟ
1ος20°17'02'' Ζυγός
2ος20°17'02'' Σκορπιός
3ος20°17'02'' Τοξότης
4ος20°17'02'' Αιγόκερως
5ος20°17'02'' Υδροχόος
6ος20°17'02'' Ιχθείς
7ος20°17'02'' Κριός
8ος20°17'02'' Ταύρος
9ος20°17'02'' Δίδυμοι
10ος20°17'02'' Καρκίνος
11ος20°17'02'' Λέων
12ος20°17'02'' Παρθένος
ΚΥΡΙΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΖΩΔΙΟ
Ήλιος 11°58'27'' Παρθένος
Σελήνη 20°54'07'' Σκορπιός
Ερμής 02°32'30'' Ζυγός
Αφροδίτη 20°13'13'' Ζυγός
Άρης 01°37'02'' Λέων
Δίας 12°23'11'' Ζυγός
Κρόνος 09°03'02'' Ζυγός
Ουρανός 26°28'04'' Σκορπιός
Ποσειδώνας 22°05'07'' Τοξότης
Πλούτωνας 22°39'16'' Ζυγός
Χείρων R 22°49'32'' Ταύρος
Δήμητρα 17°32'30'' Παρθένος
Παλλάδα Αθηνά 24°05'08'' Λέων
Ήρα 05°19'11'' Σκορπιός
Εστία 15°09'24'' Ζυγός
Βόρειος Δεσμός R 29°27'07'' Καρκίνος
Λίλιθ 27°50'04'' Σκορπιός
Κλήρος Τύχης 29°13'22'' Τοξότης
Κορυφή 09°39'22'' Δίδυμοι
Ανατολικό Σημείο 25°08'29'' Ζυγός
Ωροσκόπος 20°17'02'' Ζυγός
Μεσουράνημα 20°17'02'' Καρκίνος
Κλήρος Πνεύματος 11°20'43'' Λέων
Κλήρος Αγάπης 02°24'23'' Δίδυμοι
Κλήρος Μοίρας 00°29'42'' Ζυγός
ΑΝΑΔΡΟΜΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
Κρόνος

Ο Ανάδρομος Κρόνος ίσως σας κάνει ανασφαλείς και να πιστεύετε ότι δεν είστε άξιοι για τίποτα. Μπορεί βέβαια να κρατάτε τους φόβους σας για τον εαυτό σας θέλοντας να φανείτε δυνατός, ίσως επειδή κάποιος με εξουσία ασκεί μεγάλη δύναμη και επιρροή πάνω σας. Θα πρέπει να είστε υπομονετικοί και να εργαστείτε σκληρά για να πάρετε αυτά που θέλετε, αλλά μπορεί να μην έχετε τη θέληση ή την επιθυμία να αφιερώσετε τον εαυτό σας σε αυτό το στόχο, που φαίνονται κυρίως από τον οίκο, το ζώδιο και τις όψεις του Κρόνου στο χάρτη σας. Πάντως περιορίζετε τον εαυτό σας αν τεμπελιάζετε.

Επιστροφή

Χείρων

Σύμφωνα με μερικούς αστρολόγους, η δύναμη των πλανητών που κινούνται ανάδρομα στο ζωδιακό, εξασθενίζει σημαντικά την επιρροή τους, θετική ή αρνητική.

Επιστροφή

Βόρειος Δεσμός

Σύμφωνα με μερικούς αστρολόγους, η δύναμη των πλανητών που κινούνται ανάδρομα στο ζωδιακό, εξασθενίζει σημαντικά την επιρροή τους, θετική ή αρνητική.

Επιστροφή

Hades - Άδης

Σύμφωνα με μερικούς αστρολόγους, η δύναμη των πλανητών που κινούνται ανάδρομα στο ζωδιακό, εξασθενίζει σημαντικά την επιρροή τους, θετική ή αρνητική.

Επιστροφή

Kronos - Κρόνος

Σύμφωνα με μερικούς αστρολόγους, η δύναμη των πλανητών που κινούνται ανάδρομα στο ζωδιακό, εξασθενίζει σημαντικά την επιρροή τους, θετική ή αρνητική.

Επιστροφή

Admetos - Άδμητος

Σύμφωνα με μερικούς αστρολόγους, η δύναμη των πλανητών που κινούνται ανάδρομα στο ζωδιακό, εξασθενίζει σημαντικά την επιρροή τους, θετική ή αρνητική.

Επιστροφή

Vulkanus - Ήφαιστος

Σύμφωνα με μερικούς αστρολόγους, η δύναμη των πλανητών που κινούνται ανάδρομα στο ζωδιακό, εξασθενίζει σημαντικά την επιρροή τους, θετική ή αρνητική.

Επιστροφή

Αυτή η Ανάλυση Ωροσκοπίου έγινε online από ΣυναστρίαTags: Jay Z Beyoncé Συναστρία ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ